Jõgevamaa ja Enköpingi koostöösuhted laienevad

Külaskäik sai teoks Jõgeva maavalitsuse ja Enköpingi kommuuni koostöölepingu raames, mille üks punkt näeb ette koostööprojekti algatamist puuetega laste ja noorte ning eakate inimeste hoolduse alal.

Pärast uue omavahelise koostöölepingu allakirjutamist oli see ühtlasi sõpruskommuuni esimene visiit Jõgevamaale. Esimese lepingu sõlmimine ulatub aga koguni 1989. aastasse, mil Jõgeva maakond üldse esimese Eestimaa omavalitsusena välismaal sõprussidemeid looma asus.

Sidemed uuele tasandile

Möödunud nädalal Jõgevale saabunud Enköpingi kommuuni delegatsiooni kuulusid kommuuni arendusdirektor Staffan Viberg, puuetega noorte abistamise teenistuse juhataja Susanne Haugsbak ning vanurite abistamise teenistuse juhataja Björn Brodén. Lisaks ringkäigule maakonnas lepiti maavanem Aivar Koka juures peetud arutelul koos meie maakonna sotsiaalvaldkonna juhtidega kokku mõnedes konkreetsetes edaspidistes suundades. Eelkõige on plaanis mõlemal maal kokku viia inimesed, kes vastavates valdkondades asjadega otseselt ja tegelikult ka tegelevad. Kuigi seekord keskenduti peamiselt sotsiaalhoolduse ja tervishoiu teemadele, on edaspidi plaanis koostöö sõpruskommuuniga tunduvalt laiemaks muuta. “Püüame tulevikus lisaks sellele hakata edendama ka spordi-, turismi- ja ettevõtlusalast koostööd. Esimeseks väljenduseks on ürituste, turismiobjektide ja muu sellise tutvustamine ja neist teavitamine internetileheküljel,” ütles maavanem Aivar Kokk ning leidis, et võib-olla tullakse sõpruskommuunist edaspidi osalema ka meie uisumaratonil. On ju uisutamine Rootsis ikkagi väga populaarne.

Aprillikuus seisab aga Jõgevamaa esindajatel ning vastava ala spetsialistidel ees visiit Enköpingisse, et tutvuda sealsete puuetega inimeste organisatsioonidega ning sotsiaalhoolekande alase tegevusega ja ühtlasi paika panna omavahelised edasised tegevusplaanid. Maavanem Aivar Koka sõnul on edaspidi kavas hakata sõpruskommuunide vahelisi delegatsioonide kohtumisi korraldama kord kvartalis. Kui möödunud aastal käisid Enköpingis meie maakonna kultuuriala inimesed, siis 2008. aastal on tulemas Enköpingi päevad Jõgevamaal.

Vastastikustele kogemuste tuginedes

Enköpingi delegatsioon tutvus eelmisel nädalal esmalt koduhooldusega Võisiku hooldekodus. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojas tutvustas selle tegevjuht Luule Palmiste koja tegevust ning puuetega noorte ja vanurite sotsiaalhoolekande alast tegevust maakonnas. Seejärel sõideti Siimustisse Kiigemetsa kooli ning käidi lastekodus Metsatareke, kus külalistel oli võimalus uudistada ka värskelt avatud peremaja Andrus. Edasi mindi Vaimastvere õpilaskodusse. Teisel külaskäigupäeval pärast kohtumist maavanema juures tehti tutvust Jõgeva sotsiaalkeskusega Elukaar ning haigla päevakeskusega. Björn Brodén andis sotsiaalkeskuses ülevaate ka uuest eakate hooldussüsteemist ning selle kvaliteedi tõstmisest Enköpingis.

Nagu kinnitas maavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Monika Aasa, lepiti konkreetse projekti raames kokku, et alustatakse spetsialistide metoodilise juhendamisega. Lisaks sellele on kavas nii Eestis kui ka Rootsis leida võimalusi erinevate asutuste spetsialistidele kohapeal praktiseerimiseks. Plaanis on luua kontaktid ka Enköpingi ning Jõgevamaa puuetega inimeste organisatsioonide vahel, vahetada kogemusi uute sotsiaalhoolekandeasutuste projekteerimise ning ehitamise alal jne.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus