Jõgevamaa inimesed said euroraha toel kasuliku koolituse

Jõgeva vallavalitsuse Piiri tänava hoone saalis tõmmati möödunud neljapäeval joon alla koolitusele, mis aitab sellel osalenutel soovi korral oma elu muuta. Kursusel omandatud õpi-, suhtlemis- ja koostööoskused võivad anda tõuke midagi uut õppima asuda või sobivam töökoht leida.


Õpi-, suhtlemis- ja koostööoskuste ehk lühidalt öeldes võtmepädevuste arendamise koolitus oli mõeldud madalapalgalistel ametikohtadel töötavatele inimestele, mittetöötavatele inimestele, lastega kodus olevatele emadele ja teistele, kes elukestvas õppes senini vähem osalenud.

Samasugune koolitus sai või saab teoks veel kümnes Eesti maakonnas. Projekti veab Tartu rahvaülikool, maakondades on aga leitud koolituse läbiviimiseks koostööpartnerid MTÜ-de ja vabahariduskeskuste näol. Jõgevamaal on Tartu rahvaülikooli koostööpartneriks Jõgeva koolituskeskus.

“Kursuse alguses oli osalejaid neliteist, püsikäijaid jäi üksteist,” sõnas MTÜ Jõgeva Koolituskeskus juhatuse liige Marika Prave.

Tartu rahvaülikooli projektijuhi Ena Drenkhani sõnul oli 48tunnise kursuse põhieesmärk innustada inimesi oma elus midagi muutma ning luua positiivne õpihoiak.

“Loenguvormis tegevust oli ka, aga rohkem siiski rühmatööd, ühiseid arutelusid ja eneseanalüüsi,” ütles Ena Drenkhan. “Tänu sellele, et kursuste korraldamist üheteistkümnes maakonnas toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, on kursused osalejatele tasuta. Samas ei ole korraldajatel siiski lihtne õige sihtgrupini jõuda. Siin, Jõgeval, on aga kokku saanud just need inimesed, kellele kursus oligi mõeldud.”

Marika Prave sõnul aitasid võtmepädevuste arendamise koolitust vajavaid inimesi leida omavalitsuste sotsiaaltöötajad.

Hea grupivaim

Siinsete kursuslaste õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi käis arendamas Terje Paes Põlvamaalt, kes on karjääri- ja enesearengukoolituste läbiviijana üle Eesti tuntud.

“Grupivaim oli siin väga hea,” kiitis Terje Paes. “Inimesed, kes tulid siia oma lugudega, olid küll väga erinevad, ent kokku moodustus neist ühtehoidev, üksteist märkav ja üksteisest hooliv seltskond.”

Terje Paese sõnul õppisid kursuslased tema juhendamisel töömaailma tundma ning otsisid vastust küsimustele, kes nad on, mis nende ümber toimub, kuhu nad soovivad minna ja kuidas soovitud kohta pärale jõuda.

“Kui kellelgi mõni elu umbsõlm lahti harutada õnnestus, on kursus oma eesmärgi täitnud,” arvas Terje Paes.

Koolituse läbi teinud Galina Lehtsalu kinnitas, et Terje Paes on võrratu energeetikaga inimene, kes suutis kursuslastesse palju positiivsust sisse süstida.

“Selliseid koolitusi võiks veel olla,” tõdes Lehtsalu. “Need annavad usku, et oma elu on võimalik ise juhtida. Mina asusingi Luua metsanduskoolis puukooli aednikuks õppima ja koos abikaasaga kavatseme oma väiksesse tallu puukooli rajada. Tahame, et töö ei oleks koormav, vaid mõnus. Et teeksime just seda, mida tahamegi teha.”

Võidetud aeg

Teine kursuslane, Silvi Kerb, tõdes, et kursusele sattusid kokku üksteist mõistvad ja toetavad inimesed ning et koolitaja oli tõesti suurepärane.

“Kursusel veedetud aeg oli minu jaoks n-ö võidetud aeg,” sõnas Silvi Kerb. “Praegu ma tööl ei käi, aga tahaksin tööellu naasta. Olen varem olnud loomakasvataja ja teinud sotsiaaltööd. Kumbki praeguses olukorras enam ei sobi, aga nüüd olen jõudnud arusaamisele, et on ka teisi töid, mida teha võiksin. Kursus pani mind mõtlema selle üle, mis mind tegelikult huvitab. Mulle meeldis, et meile ei jagatud mitte akadeemilist tarkust, vaid toodi reaalseid näiteid elust. Meelde jäid Terje Paese sõnad, et inimene ise annab endale jõu, ent võib selle ise ka ära võtta.”

Tartu rahvaülikooli projektijuht Ena Drenkhan ütles teiste maakondade kogemuste põhjal, et nii mõnigi võtmepädevuste arendamise koolituse läbinu on vahetanud töökohta, mõni asunud uue koha otsingule, mõni aga hoopis leidnud, et ka senisel elul pole häda midagi.

“Väga suur protsent kursuslasi on asunud edasi õppima – kas tasemeõppes või uutel kursustel. See tähendab, et oleme oma eesmärgi saavutanud,” ütles Ena Drenkhan.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus