Jõgevamaa hariduselus algab muutusteaasta

<span lang=””>

Homme algavat uut õppeaastat Jõgevamaal ilmestab ehk kõige paremini lasteluuletusest laenatud lööklause: “Kõik on uus septembrikuus”. Tööd alustab kaks uut kooli ning kahes koolis on läbi viidud sisulised muudatused. Paraku ei helise aga koolikell enam kolmes maakonna koolis.

Kõige rohkem on kõlapinda leidnud muutused Jõgeva linna hariduselus. Jõgeva gümnaasium ja ühisgümnaasium sulgesid kevadel uksed ning nende asemel hakkavad homme tööle Jõgevamaa gümnaasium ning Jõgeva põhikool. Jõgevamaa gümnaasiumis avatakse kolm kümnendat klassi ning õpilased saavad valida viie erineva õppesuuna vahel. Üheteistkümnendad ja kaheteistkümnendad klassid jätkavad samade klassikollektiividega, et liigsed muutused igapäevast koolielu segama ei hakkaks. 

Igal klassil kaks klassijuhatajat

Lisaks sellele saab iga Jõgevamaa gümnaasiumi klass kaks juhatajat, erandiks vaid üks klass, kellel jääb üks klassijuhataja. Kooli õppejuht Anti Alasi selgitas, et sel moel  tugevdatakse õpetajatevahelist koostööd ning klassijuhataja ülesanded ei kuhju ainult ühele inimesele. “Näiteks sobib ühele inimesele paremini ürituste korraldamine või väljasõitude organiseerimine, teisele sobib paremini kasvatuslik töö,” ütles Alasi.

Ka koolitunnid pole traditsioonilised 45 minuti pikkused. Jõgevamaa gümnaasiumis hakatakse praktiseerima 75-minutiste õppetundidega. “45 minutit on gümnaasiumiastme tundide jaoks liiga lühike ning 90 minutit liiga pikk aeg. Tuli leida vahepealne pikkus, mis toimiks kõige paremini, ja leidsime, et see peaks olema 75 minutit,” rääkis õppejuht. “Õppeaasta on jaotatud kolmeks kümne nädala pikkuseks perioodiks, mis lõpevad nädalase arvestusega. See on sõltuvalt ainest individuaalne, iga õpetaja määrab, kas ta lõpetab aine vaid ühe arvestusega või teeb ka jooksvalt arvestuslikke kontrolltöid,” rääkis Alasi, lisades, et selline süsteem on Eestis ainulaadne. 

Tabiveres viimast aastat gümnaasium

Jõgeva põhikool asub tööle kahes hoones — endises Jõgeva ühisgümnaasiumi ja gümnaasiumi majas. Põhikooli noorem aste ehk 1.-4 klassi lapsed hakkavad õppima Piiri tänaval endises ühisgümnaasiumi hoones ning 5.-9. klassi lapsed  Rohu tänaval endises Jõgeva gümnaasiumi majas. Et õpilasi on Jõgeva põhikoolis vähem kui varasemas gümnaasiumis ja ühisgümnaasiumis, siis jäävad esialgu kasutamata Piiri tänava hoone kolmanda korruse ruumid. Põhikooli direktor Taisto Liivandi sõnas, et momendil ei ole neil Piiri tänava hoone kolmanda korrusega kindlaid plaane.

Muutused Jõgeva hariduselus on tagaplaanile jätnud veel ühe Jõgevamaa kooli sulgemise. Nimelt jäi eelmine õppeaasta viimaseks Saduküla lasteaed-algkoolile. Sadukülas hakkab nüüd tööle vaid Puurmani lasteaia “Siilipesa” filiaal. Puurmani gümnaasiumist sai sellel õppeaastal Puurmani mõisakool, mis töötab põhikoolina. See aasta jääb viimaseks ka Tabivere gümnaasiumile, kus kevadel lõpetab viimane 12. klass. Järgmisel sügisel kannab haridusasutus Tabivere põhikooli nime. 

1. klassi astujad Jõgevamaa koolides*

Jõgeva põhikool – 56

Mustvee gümnaasium– 8

Mustvee vene gümnaasium – 11

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium – 21

Puurmani mõisakool – 9

Põltsamaa ühisgümnaasium – 43

Tabivere gümnaasium – 17

Adavere põhikool – 8

Laiuse põhikool – 6

Lustivere põhikool – 7

Anna Haava nimeline Pala kool – 12

Sadala kool – 4

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool – 11

J. V. Veski nim Maarja Põhikool – 5

Vaimastvere kool – 5

Voore põhikool – 6

Aidu lasteaed-algkool – 4

Pisisaare algkool – 5

Esku-Kamari kool – 10

Kuremaa lasteaed-algkool – 3

Luua algkool – 2

Siimusti lasteaed-algkool – 10

Kiigemetsa Kool – 6

Kokku: 269 

10. klassi astujad Jõgevamaa koolides*

Jõgevamaa gümnaasium – 79

Mustvee gümnaasium – 2

Mustvee vene gümnaasium – 10

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium – 22

Põltsamaa ühisgümnaasium – 79

Jõgeva täiskasvanute keskkool – 25

Kokku: 217

*Andmed täpsustatakse 10. septembriks 

Allikas: Jõgeva maavalitsus

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus