Jõgevamaa gümnaasiumis tehti digipädevuste piloottesti

Jõgevamaa gümnaasiumis III aasta õpilased tegid esmaspäeval digipädevuste katseline tasemetöö. Selles ei osalenud kõik õpilased, esialgu pakuti võimalust viieteistkümnele koolinoorele.

“Digipädevuste piloottesti viib Innove läbi tänasest kuni 23. märtsini. Testi tehakse üle Eesti erinevates maakondades. Kokku osaleb 1423 9. ja 12. kl õpilast. Testi teevad vene keeles 413 ja eesti keeles 1010 õpilast. Mõlemas testis on kaheksa hoiakute küsimust, üheksa sisuküsimust ja lisaks veel küsimused testi kohta. Lahendamiseks on aega kuni 90 minutit,” rääkis SA Innove kommunikatsiooni peaspetsialist Mari Annus.

Tasemetööga testitakse riiklikust õppekavast lähtuvaid digipädevusi. Õppekavas on välja toodud viis osaoskuste valdkonda: internetist informatsiooni otsimine ja allikakriitilisus, erineva sisu loomise oskus (näiteks foto, video, tekst) koos autoriõiguse temaatikaga, suhtlemisoskus digitaalsetes keskkondades (sealhulgas netikett), probleemi lahendamise oskus ‒ nii riistvara toimimise kui ka õige seadme valikuga seoses. Osaoskuste oluline valdkond, millele tähelepanu pööratakse, on ka turvalisus.

Tasemetöid ei hinnata, nende eesmärgiks on saada tagasisidet, mille põhjal on võimalik riigil ja koolidel planeerida õppetööd ja hinnata digipädevuste omandamist. Koolid saavad ülevaate õpilaste igapäevastest digioskustest.

Tulemused selguvad tänavu mais. Pärast testi tulemuste läbitöötamist selgub, kuidas antud testiga järgmistel aastatel edasi minnakse.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus