Jõgevamaa Gümnaasiumile saab avaldusi esitada maikuu lõpuni

Jõgevamaa gümnaasiumi direktori Alo Savi sõnul võetakse tööd alustavasse gümnaasiumisse vastu kuni 90 õpilast, millest moodustatakse igas kolmes gümnaasiumiastmes kolm paralleelklassi.

Praeguseks on koolile esitatud juba ligi 80 sooviavaldust. Alo Savi prognoosib, et kooli astuda soovijate arv ületab 100 piiri. Maksimaalselt mahutab riigigümnaasium 108 õpilast lennu peale, mis tähendab, et igas lennus oleks kolm 36 õpilasega klassi. Seda ohtu, et mõnes lennus ainult kaks klassikomplekti moodustuks, koolijuht ei näe.

Jõgevamaa gümnaasiumisse vastu võtmise aluseks on üheksanda klassi tunnistus, kus on peal kõigi üheksanda klassi nelja õppeveerandi hinded ja põhikooli lõputunnistus. Avaldused kooli sisse astumise sooviga tuleb esitada hiljemalt 31. maiks. Jõgevamaa Gümnaasiumisse sisse astumise vestlused algavad 3. juunil. Jõgevamaa gümnaasiumis saab olema kolm õppesuunda, milleks on humanitaar- , reaal- ja loodussuund. Viimati nimetatud õppesuuna valivatel õppuritel hakkab olema tavapärasest rohkem bioloogiat ja keemiat. Loodussuuna valinud õpilastele võimaldatakse rohkem praktilist õpet, sealhulgas välipraktikaid peale õppeaasta lõppu, milleks soovitakse teha koostööd Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga ning Tartu Ülikooliga. Need Jõgeva või ka kaugemalt tulevad õpilased, kes on Jõgeval remondikuuri läbi teinud uuest hoonest tõsisemalt huvitatud ja näevad ennast seal tulevaste õppuritena, võivad umbes kolme nädala pärast, alates 20. maist seda hoonet juba kohapeale vaatama minna. Alo Savi sõnul Jõgevamaa gümnaasiumil õpilaskodu hetkel kahjuks olemas ei ole, kuid lähiaastatel loodetakse see gümnaasiumi juurde kindlasti rajada.

Savi sõnul on gümnaasium juba kooli nimetusest tulenevalt mõeldud eelkõige Jõgevamaa noortele, kuid piiranguid kooli astuda soovijatele ei seata. Koolijuhi sõnul on maakonna gümnaasiumi idee pakkuda ikkagi kvaliteetsest gümnaasiumiharidust oma maakonna põhikooli lõpetanutele.

Käesoleva aasta 1. septembril alustab õppetööd Jõgevamaa gümnaasium vastremonditud hoones Jõgeva linnas aadressil Aia tänav 34.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus