Jõgevamaa gümnaasiumi hoone taastavad TREV-2 Ehitus ja Teede REV-2

Jõgevamaa gümnaasiumi hoone rekonstrueerimistööde leping sõlmiti riigihankel soodsaima pakkumise teinud ettevõtetega TREV-2 Ehituse OÜ ja Teede REV-2 summas 2, 779 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Kokku laekus Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teatel riigihankele kolm pakkumist.

Jõgeva linnapea Kalmer Laini hinnangul on riigigümnaasiumi rekonstrueerimislepingu sõlmimine positiivne uudis. “Väga palju tööd ja vaeva on nähtud, et asjadega nii kaugele on jõutud,” kinnitas linnapea. 

Projekteerimine ja lammutamine samal ajal


Möödunud neljapäeval peeti Aia tänav 34 objektil ehituse avakoosolek. Tegemist oli töökoosolekuga, kus Jõgeva linn andis hoone üle RKSile. RKAS andis renoveeritava hoone üle ehitajale. Ehitusluba anti välja eelprojekti põhjal, nüüd algavad hoones lammutustööd. Samal ajal kui hoones mittevajalik lammutatakse, valmib põhiprojekt, sest tähtajad on ehitaja jaoks päris karmid.

“Ruumiplaanid on eelprojektis põhimõtteliselt kokku lepitud, sellepärast on võimalik niiviisi tegutseda,” lisas linnapea. Tema hinnangul võimaldab taoline tööjaotus ajalist võitu vähemalt paar kuud. Ehitustegevus algab koolihoones juulis, lammutustöö juba 4. juunist.

Kooli rekonstrueerimistööde rahastamisel kasutatakse kooliinvesteeringute programmi “Koolid korda” vahendeid ja saastekvootide müügitulust laekunud raha, mille eest tehakse CO2 projekti mõistes abikõlbulikke töid. Kvoodirahad peaksid aga kasutatud olema käesoleva aasta lõpuks.

Hoone peab olema renoveeritud 2013. aasta suve lõpuks, sest õppetöö peaks seal algama juba järgmise aasta 1. septembril.

Jõgeva linnapea sõnul peaks saabuma selgus ka hoone pööningu kasutamise osas. “Peame läbirääkimisi, et projekteerimise käigus saaks see osa majast ka juurdepääsuteed. Kui  praegu pole raha pööningu väljaehitamiseks, siis oleks vähemalt idee olemas, kuidas seda osa kasutada saaks siis, kui raha leitakse. Meie näeme selle osa kasutusvõimalusi kas vaba aja veetmiseks või ringitundide toimumiskohana,” rääkis linnapea. 

Riigigümnaasiumi moodustamisdokumendid kooskõlastusringil

Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete osakonna konsultant teatas, et Jõgeva riigigümnaasiumi moodustamisdokumendid on ette valmistatud ja praegu ministeeriumisisesel kooskõlastusringil. Enne, kui ministrile kooli moodustamise ettepanek esitatakse, kooskõlastatakse see rahandusministeeriumi, Jõgeva maavanema ja Jõgeva linnavalitsusega. “Pärast nõusolekute saamist nimetatud institutsioonidelt esitab kantsler riigigümnaasiumi moodustamisettepaneku haridus- ja teadusministrile ja seejärel moodustatakse ministri nõusolekul kool. Eesmärk on moodustada Jõgevamaa gümnaasium veel 2011./2012. õppeaasta jooksul ehk siis hiljemalt käesoleva aasta 31. augustiks. Ja  kooli direktor peaks hakkama tööle alates käesoleva aasta 1. septembrist,” teatas ministeeriumi kõneisik. 

Mullu novembris sõlmisid Jõgeva linn ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) notari juures lepingu, millega linn andis Aia tänav 34 asuva hoone, kus töötas Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, hoonestusõigusega üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Hoonestusõigus seati tasuta, tähtajaga viiskümmend  aastat.  RKASil on kohustus kasutada hoonestusõiguse oluliseks osaks olevat koolimaja üksnes asutatava riigigümnaasiumi põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.

Jõgeva linnavolikogu otsustas juba mullu mais, et nimetatud maja antakse üle RKASile.

28. oktoobril sõlmisid kolmepoolse ühiste kavatsuste protokolli  Jõgeva linn, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning haridus- ja teadusministeerium. See protokoll puudutas koostööd ehitus- ja projekteerimistingimuste väljastamiseks, projekteerimis- ja ehitustööde tähtaegu, komisjonide tööd, valduse üleandmist ja rendilepingut.

Riigigümnaasiumi rajamise keskseks eesmärgiks mitmetes Eesti piirkondades on tagada gümnaasiumiharidus senisest suuremale arvule noortele nende kodumaakonnas.

Olulisi fakte seoses tulevase Jõgevamaa gümnaasiumiga  

*Mullu novembris sõlmisid Jõgeva linn ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) lepingu, millega linn andis Aia tänav 34 asuva hoone hoonestusõigusega üle RKASile

* Gümnaasiumihoone rekonstrueerimistööde leping sõlmiti tänavu mais riigihankel soodsaima pakkumise teinud ettevõtetega TREV-2 Ehituse OÜ ja Teede REV-2 summas 2, 779 miljonit eurot

*Riigihankele laekus kokku kolm pakkumist

*Lammutustööd algavad Aia tn 34 asuvas hoones 4. juunil

*Samal ajal tegeldakse ka projekteerimisega

*Ehitustegevus algab juulis

*Hoone peab olema renoveeritud 2013. aasta suve lõpuks

*Õppetöö peaks Aia tn 34 majas algama juba 2013. aasta 1. septembril

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus