Jõgevamaa gümnaasium sai noore ja ambitsioonika direktori

Alates eilsest töötab Jõgeva riigigümnaasiumi direktoriametis varem Tartus Jaan Poska gümnaasiumis õppealajuhatajana ja ajalooõpetajana töötanud Alo Savi. Ta soovib enda sõnul juhtida Jõgeval kooli, mis oleks maakonna kultuuri, identiteedi ja olemuse kandjaks.

Alustasite tööd direktorina juba eilsest. Kas sellega jääb Teil õppeaasta Jaan Poska gümnaasiumis pooleli või jätkate ka seal kevadeni?

 Minul jääb õppeaasta Jaan Poska Gümnaasiumis poolikuks. Arvestades seda, kui palju on poole aastaga tarvis Jõgevamaa gümnaasiumi käivitamiseks teha, jäävad poolikuks ka ilmselt paljud ööd ja lühikeseks unetunnid järgmise aasta jooksul.

Miks otsustasite Jõgevamaa gümnaasiumi direktori kohale kandideerida? Otsustasin nõnda, kuna leian, et riigigümnaasiumide loomine maakonnakeskustesse on õige samm. Jõgevamaa gümnaasiumi loomine on suur väljakutse nii Jõgevale, Jõgevamaale kui Eesti kontekstis laiemalt. See idee on mind paelunud juba pikemat aega ja ma leidsin, et mul on energiat, head tahet, teadmisi ja oskusi see suur väljakutse vastu võtta.

Milliste küsimuste ja töödega alustate direktoriametis esimesena? Kõige tähtsamaks küsimuseks saab õpetajate leidmine ja meeskonna kujundamine. Kõige esmaseks tegevuseks on Jõgevamaa gümnaasiumiga seotud inimestega kohtumine, nende huvide ja võimaluste väljaselgitamine. Samuti on oluline õppekava ja õppekorraldusega seonduv. Kõige sellega on tarvis kiiresti tegelda ja neist küsimustest ka alustan.

Millal hakkate komplekteerima gümnaasiumi õpetajaid? Sellega hakkan tegelema esimesel võimalusel.

Milliseid omadusi hindate õpetajate töölevõtmisel enim  ning kas eelistate praegusi Jõgeva koolide õpetajaid? Hindan kõrgelt pedagoogilist professionaalsust, meeskonnatöö oskust ja tahet maailma parandada. Ma eelistan õpetajaid, kellel on need oskused olemas, ja ma usun, et valdaval enamikul Jõgeva õpetajatest need ka on.

Kas Jõgevamaa gümnaasiumis rakendub kolm eri õppesuunda ja millised need oleksid? Vähemalt kolm eri õppesuunda tuleb kindlasti. Praegu on olemas Jõgeva linna ning haridus- ja teadusministeeriumi vaheline koostööleping, mille kohaselt on riigigümnaasiumis õpilasel võimalik valida viie õppesuuna vahel reaalsuunast loov- või humanitaarsuunani. Milliseks suunad kujunevad, selgub juba töö käigus ning sõltub paljuski Jõgevamaa kogukonna ootustest ja vajadustest.

Kas olete kursis sellega, millised probleemid tekkisid riigigümnaasiumi hoone ehituse käigus (mõrad seintes jne). Kuidas teie sellesse suhtute? Majade renoveerimisel tuleb ikka probleeme ette ja need on reeglina lahendatavad. Ma loodan südamest, et Jõgevamaa gümnaasium saab tuntuks oma inimeste ja nende saavutuste poolest, mitte selle järgi, et “see oli see maja, millel olid mõrad seintes”. Ma arvan, et on väga hea, et probleemid ilmnesid ehitamise käigus, ja loodan, et neid ei tule ette siis, kui koolimajas toimub juba õppetöö.

Kui palju olete end Jõgeva eluoluga kurssi viinud ning mida arvate praegusest käimas olevast võimuvõitlusest, kus on osalised ka kaks praegust Jõgeva koolijuhti? Minu eesmärk ja suurim mure on see, et panna Jõgeval korralikult tööle riigigümnaasium, mis pakuks kvaliteetset keskharidust kõigile Jõgevamaa õpilastele ja mis oleks üks olulistest Jõgevamaa olemuse, kultuuri ja identiteedi kandjatest. Ma loodan, et suuremal osal Jõgevamaa omavalitsustest, sealhulgas ka Jõgeva linnal,  on sama eesmärk ja nad jagavad minu muret.  

Kiire õppimisvõimega tugev meeskonnaliige ja juht

Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi näeb Alo Savi tugeva meeskonnaliikme ja juhina. Tema eelisteks on kindlasti kiire õppimisvõime, intelligentsus ja hea huumorimeel.

Milline inimene Alo Teie arvates on?

Uue inimese juures püütakse hinnata ikka tema usaldusväärsust. Juhi usaldusväärsus on lausa olulisim tingimus töö edukaks sujumiseks. Pea kaheaastase kogemuse põhjal võin öelda, et ta on olnud usaldusväärne partner õpetajatele; et õpilased usaldavad tema poole oma murede ja küsimustega pöörduda. Ka ise olen teda täielikult usaldanud, kui on vaja olnud juhtkonna tasemel lapsevanematega suhelda. Ta on ka hea suhtleja ja koostööaldis meeskonnaliige.

Juht peab oskama ka süsteemselt mõelda. Alo areng on siin seoses õppealajuhataja tööga olnud väga kiire. Ka see on väga tähtis, sest juhtimisoskuste arendamise võtmeks on õppimisvõime ja kiirus. Kui tema mõni isikuomadus partnerile ei sobi, siis kompenseerib selle alati tema hea huumorimeel ja intelligentsus. Eks tema head ja huvitavad ajalootunnid tõesta samuti, et sügavamal on enamat, kui pealispinnalt võimalik näha.

Kuidas Alo Teie hinnangul Jõgeval kooli juhtimisega hakkama saab?

Soovin talle eneseusku ja pealehakkamist. Teadmisi ja oskusi tuleb igapäevatööga kuhjaga ja kiiresti juurde. Alustasin minagi koolijuhina pea samas vanuses – põhiline on tahta ja omada missioonitunnet. Alol on vajalikud omadused olemas, alustasime koos Tartus uue gümnaasiumi käivitamisega. Kogemus ja teadmised kooli sisulise tegevuse alustamiseks on tal olemas. Samuti oskab ta ära tunda prioriteetse, et argiaskeldustes ei ununeks oluline. Olen ikka Alole naljatamisi öelnud, et kui sa püüad hariduses piire nihutada, siis palju õnne, sest sul tuleb taluda kroonilist määramatust: leppida välise toetuse vähesusega, tulla toime aina kasvava bürokraatiaga ja kantseliidi vohamisega. Sul on täielik vabadus teha muutusi raha kulutamata, töötajaid vallandamata ja üldsust traumeerimata.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus