Jõgevamaa ettevõtjad!

Heameel on tõdeda, et meie maakonnast on saanud rahastuse mitu taotlejat nii infrastruktuuritoetuse, kui ka alustava ettevõtja stardiabi toetuste programmist, kus konkurents on eriti tihe.

Üksikud taotlused on läinud teele ka koolitus- ja nõustamisprogrammi raames.

EAS poolt pakutav nõustamisprogramm keskendub firma arengule ja seetõttu peaks olema tulevikule orienteeritud ettevõtjatele eriti atraktiivne.

Programmi eesmärk on toetada ettevõtjate kasvu ja uute töökohtade loomist, pakkudes ettevõtluseks vajalikku oskusteavet ja aidates ettevõtjaid uute turgude leidmisel. Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% osalust

Nõustamisprogrammi raames saab taotleda toetust finants- ja turundusplaani koostamiseks, strateegiliste arenguplaanide koostamiseks, juhtimisalasteks konsultatsioonideks, personali arendamiseks jne. Abikõlbulikuks kulutuseks on konsultandi tasu päeva- või tunnitasu alusel. Toetuse suuruseks on kuni 200 000 krooni taotleja kohta aastas. Kompenseeritakse kuni 50% abikõlbulikest kulutustest.

Käesoleval aastal on EAS juba nõustamisprogrammi raames rahastanud väga erinevaid projekte ? alates mõnetuhandelistest, väikesemahulistest äriplaanidest kuni mitusada tuhat krooni maksvate äri- ja turundusplaanide ning ettevõtete kvaliteedijuhtimise süsteemide väljatöötamise plaanideni välja.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab maakonna aktiivseid ettevõtjaid, kes sooviksid lisainformatsiooni nõustamisprogrammi ja teiste EAS-i poolt pakutavate programmide võimaluste kohta.

Kajar Lember
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultant

blog comments powered by Disqus