Jõgevamaa elanikkond on kaalukalt Eesti vanim

Möödunud nädalal avaldas Tervise Arengu Instituut (TAI) maakondade tervise ja heaolu ülevaated, mis on lühikesed statistilised profiilid, kus tuuakse kättesaadavatele andmetele toetudes välja valik tervise ja heaolu näitajaid.


Jõgevamaa (2017. aasta haldusjaotuse järgi) näitajate osas suuri üllatusi ei ole. On nii rõõmu- kui murekohti, millele tuleb tõsiselt mõelda ja asuda otsima lahendusi, et olukorda parandada. Kõigepealt sellest, mis on meil hästi.

Maakonna elanikest 96,1 protsenti hindab oma elukohta  turvaliseks, sest isiku- ja varavastaseid kuritegusid on meil maakonnas Eesti keskmisest oluliselt vähem. Oleme kuni kaheaastaste laste vaktsineerimise poolest esirinnas ning samuti on meie maakonnas kõige vähem üle 16aastasi naisi, kes on end viimase kuu jooksul purju joonud. Seevastu mehi, kes on end uuringule eelnenud kuu jooksul purju joonud, on meil Eesti keskmisest rohkem, koguni 32,8 protsenti.

Meie maakonnas on ka Eesti keskmisest vähem üle 16aastasi suitsetajaid. Kuid kahjuks on raseduse ajal suitsetajate osakaal Eesti keskmisest kõrgem.

HIV nakatumise juhte oli üks ehk  2,1protsenti, mis on õnneks oluliselt väiksem Eesti keskmisest (22,1 protsenti).

Istuva eluviisiga kaasnevad probleemid

Kõige enam probleeme tekitab viimasel ajal ka meil istuv eluviis, seda nii tööl kui kodus. Need kajastuvad ka tervise ja heaolu ülevaates ning ülekaalulisus murrab selle järgi sisse ka maapiirkonda.

Oleme oma 57,2 protsendi ülekaalulistega ületanud oluliselt Eesti keskmise näitaja, mis on 53,9 protsenti. Ülekaalulisuse üks põhjusi on kindlasti ebapiisav liikumine, mille osakaal on Jõgevamaal samuti Eesti keskmist näitajat negatiivselt ületanud.

Oleme Eesti vanima elanikkonnaga maakond. Üle 65aastaste elanike osakaal on meil Eesti kõrgeim, moodustades 22,7 protsenti kogu maakonna elanikkonnast. Samas on alla 14aastaste osakaal 13,5 protsenti. Eestis keskmiselt on üle 65aastaste elanike osakaal 19,3 protsenti ja alla 14aastaste osakaal 16,2 protsenti. Kui eakate osakaal jaotub maakonnas võrdselt, siis noori on kõige vähem Mustvee vallas.

Keskmine eluiga on meil naistel 80,9 ja meestel 71,1 aastat. Eestis on vastavad näitajad naistel 81,9 ning meestel 73,2 aastat. Naised elavad oma elust tervena 50 aastat (Eestis keskmiselt 57,4) ja mehed 46,3 aastat (Eestis keskmiselt 53,4). Oodatav eluiga jääb Jõgevamaal alla kahjuks nii Euroopa kui Eesti keskmisele.

Pahaloomuliste kasvajate esmajuhtude diagnoose oli meie maakonnas suurel hulgal. Asjaoluga, et meie maakonnas on  vanemaealised ülekaalus, on mõneti seletatav sage haigestumine pahaloomulistesse kasvajatesse ja vereringeelundite haigustesse. Sagedased surma põhjused on ka vigastused ja mürgistused.  

Joobes juhte oli enim tabatud Palamusel, Saarel ning Põltsamaal. Kõige rohkem liiklusõnnetusi toimus kõrge liiklustihedusega Põltsamaa linnas ja vallas, mida läbib Tallinna-Tartu maantee.

Maakonda iseloomustab madal tööhõive

Eraldi vajab äramärkimist meie elanike toetusevajadus.  Keskmisest rohkem on meie maakonnas inimesi, kel on tervise tõttu raskusi toimetulekuga.  Ka depressiooni esineb nii meestel kui naistel sagedamini, kui on Eesti keskmine näitaja.  

Tööhõive määr maakonnas on 60 protsenti, mis on oluliselt madalam Eesti keskmisest, mis on 71,3 protsenti. Keskmine brutopalk oli maakonnas 884 eurot, Eestis aga 1146 eurot. Maakonna laste suhtelise vaesuse määr on 30,8 protsenti, riigi keskmine aga 18,5 protsenti. Samuti on meil oluliselt rohkem abi vajavaid lapsi.

Puudega inimesed moodustavad kogu elanikkonnast 22,8 protsenti, mis on koguni poole kõrgem Eesti keskmisest. Puudega lapsi on 8,7 protsenti. Kõrge keskmine vanus ning suur puudega elanike osakaal on kindlasti need näitajad, mille parandamisega peaksime tegelema.

Haldusreformi tulemusena vajab uuendamist maakonna terviseprofiil ning uuesti analüüsimist muutunud koosseisudega valdade terviseprofiilid. Terviseprofiilides analüüsitakse paikkondade tervisenäitajaid põhjalikumalt ning koostatakse tegevuskavad, et olukorda parandada.

Tervise ja heaolu ülevaate on koostanud Tervise Arengu Instituudi spetsialistid koostöös sotsiaalministeeriumi ja statistikaametiga. Täiendavat informatsiooni leiab www.terviseinfo.ee/maakonnatervis veebilehelt.

MAIU VELTBACH, Eesti Tervisedenduse Ühingu Jõgevamaa osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus