Jõgevamaa ei pääse põllumajandusest üle ega ümber

Põllumajanduslik maastikuhooldus tagab turismi edasise arenguvõimaluse. Võsastunud piirkondadesse turist tulla ei taha. Tänu puhastele põldudele on Vooremaal meeldiv seigelda.

Põllumeestele mõeldud Euroliidu toetused on meie põllumehed kõik välja võtnud ja kohati tuleb puudugi. Nii et probleeme projektide kirjutamisega pole olnud, seega pole alust väita, et meie põllumehed on rumalavõitu ja laisad.

Eesti kapitalile toetuv ettevõtlus on maakonnas väga oluline, eelkõige peeti töörühmas silmas Weroli jätmist Eesti põllumeestele.

Euroopa Liidu piimakvoot hakkab peagi takistama piimatootmist ning seeläbi ka arengut. Asi on selles, et praegu vahetavad maakonna ühistud ja talunikud punast karja mustavalgekirju vastu. Kui punast tõugu lehmade keskmine aastatoodang on 5300 kilo, siis mustavalgekirjul 6900. Vahetades punast tõugu lehmad mustavalgekirjude vastu, suureneb piimatoodang veelgi.

Põllumehed ei suuda keskkonnanõuetega ametnikega sammu pidada. Ametnikud tulevad uute Euroliidust ette kirjutatud ideedega väga kiiresti välja. Näiteks toodi töötoas Natura 2000, kus teavitustöö jäi põllumeeste hinnangul üsna nõrgaks. Taolised asjad võiksid põllumeeste hinnangul käia tasakaalukamalt.

Eraldi toodi välja veel nitraaditundlikud alad, kus esitatavad nõuded toovad põllumeestele täiendavaid kulutusi.

Riikides, kus põllumeestest lugu peetakse, elab ka maarahvas tunduvalt paremini. Maarahva elatustase sõltub sellest, kui hästi või halvasti põllumees teenib. Eurotoetuste abiga pole meie põllumehed rikkaks saanud, üle hulga aja on olnud võimalik töötajatel palka tõsta.

Põlluharijad peavad ülioluliseks Jõgeva Sordiaretusinstituudi säilimist. Olgu põllumajanduse osatähtsus kuitahes väike, uurimisasutused peavad jääma, sest need tekitavad soliidsustunde, samuti põllumehele kindlustunde kindlate kultuuride kasvatamiseks. Olulised on oma sordid, mitte sissetoodud paljundusmaterjal.

Väga tõsiselt tuleks mõelda noorte põllumajandusse tagasimeelitamisele. Juba praegu tunnetavad põlluharijad, et noori mehi pole keeruliste seadmete rooli panna. Noored ei tea enam, et põllumajanduses on tehnoloogia tunduvalt parem kui mitmelgi teisel erialal. Töörühmas öeldi ka välja, et Kuremaa tehnikumi likvideerimine oli viga.

Põllumajanduse positiivne propaganda peaks toimuma riiklikul tasandil, mitte jääma üksikute entusiastide õlule. Moodsatesse suurfarmidesse nagu näiteks Põltsamaa lähedal Kuningamäel ja Tormas, tasuks korraldada lausa klassiekskursioone. Seal näeksid lapsed, kuidas käib nüüdisaegne põllumajandustootmine.

Veel tõdeti töörühmas murelikult, et maade kasutusvaldusse seadmine Jõgevamaa maadele ei toimi, kuigi mujal asjad liiguvad.

Töörühma juhtisid Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Toomas Pajula ja osaühingu Härjanurme Mõis tegevjuht Mart Tooming.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus