Jõgevamaa ehitajad tööpuuduse üle ei kurda

Nõudlus teenuse järele ületab selles majandusharus kohati pakkumisegi. Suurem oskustööliste arv võimaldaks aga ettevõtetel veelgi rohkem ehitada.

Eesti taasiseseisvumise algul loodud aktsiaseltsi Cobra Grupp ehitajatest on praegu märkimisväärne osa hõivatud restaureerimistöödega. “Seda tööd teeme kolmel objektil: taastame Laiuse kalmistu väravaid, Pajusi mõisahoone portikust ning paigaldame katust Suur tänav 18 asuvale ühele Jõgeva linna vanemale majale,” ütles aktsiaseltsi Cobra Grupp juhataja Juhan Algus. “Restaureerimistööde tegemiseks sain teemakohast koolitust 2001. aastal tollases kunstiinstituudis. Lausa imemehi pole restaureerimiseks vaja, vastava valdkonnaga saab hakkama iga müürsepp, krohvija või mistahes ehitaja, kes tunneb oma tööd ning sellesse tõsiselt ja loominguliselt suhtub,” märkis ta.

Tellijad on jõukamaks saanud

Ehitusettevõtetele on üsnagi oluliseks tööandjaks ka põllumajandustootjad. AS Cobra Grupp rekonstrueerib praegu lautasid Laiuse Põllumajandusosaühingus ja Puurmani Põllumajandusühistus.

Juhan Alguse sõnul rakendatakse praktikat, kus üldehitustööd tehakse ise, kuid eritöödeks sõlmitakse leping alltöövõtjatega, kusjuures püütakse eelistada Jõgevamaa firmasid. “Nii on sagedasteks koostööpartneriteks osaühingud TAA Elekter ja Q-E Grupp,” märkis juhataja.

Juhan Algus kommenteeris üldist olukorda ehitusturul nii: “Tellijad on jõukamaks saanud ning ka raha on korralikult ja tavaliselt õigel ajal välja makstud. Mõnigi klient on hakanud meie teenust korduvalt kasutama. Leidub isikuid, kellele ehitame juba teist eramut. Suuremate tööde teostajad valitakse välja läbi riigihangete ning ka paljud eraisikutest tellijad võtavad hinnapakkumise vähemalt kolmelt ehitajalt.

Cobra Grupp on kursis ka lähimate konkurentide hindadega, mida arvestame oma hinnapakkumiste esitamisel. Nii sõltuvad pakkumistest ka ehitustööde keskmised hinnad.”

Kõiki tellimusi täita ei suudeta

AS-ile Jõgeva Ehitus on praegu suurimaks tööks Luua Metsanduskooli õppehoone ehitamise jätkamine. Hoone peab lõplikult valmima septembriks.

“Ka meie oleme saanud piisavalt tellimusi ja kõike korraga pole võimalik täita. Vaatamata nõudlusele ehitustööde järele on Jõgevamaa ehitusturul ka konkurents. Kui ikka riigihankel liiga kõrget hinda küsid, võid töövõimalusest ilma jääda. Pealegi tundub, et ehitusteenust pakkuvaid firmasid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid on Jõgevamaal juurde tulnud,” ütles AS Jõgeva Ehitus juhataja Tiit Saarva.

Tegevust jätkub piisavalt ka Jõgevamaa väiksematel ehitusfirmadel. 15 töötajaga osaühingu Stesamex juhataja Andres Stein märkis: “Tööd on meil aastaringselt ja mõnelegi tellijale tuleb ära öelda, sest ta on oma töösoovi esitamisega hiljaks jäänud. Suuremateks ettevõtmisteks on meil praegu Jõgeva Gümnaasiumi Piiri tänava õppehoone kaasajastamine, klaastaaraautomaatide ehitamine Vaimastvere, Kaarepere ja Tabivere kauplustesse ning Elion Eesti töötajatele kabinettide ehitamine Jõgeva sidehoones. Tartus ja selle ümbruses on valmimas ka mõned eramud. Kaugemal, näiteks Tallinna ümbruses pole selliseid töid pakutud ja ka me ise oleme pidanud mõistlikuks piirduda praeguseks välja kujunenud tööpiirkonnaga.”

Oskustöölisi napib

Üheks tõsisemaks probleemiks ehitusalal peab Andres Stein oskustööliste nappust. “Möödunud aastal tegid muret ka materjalide liiga pikad tarneajad, mis nüüdseks on lühenenud,” lisas ta.

Osaühingul Juta ja Kaido on praegu suuremaks tööks Aidu lasteaed-algkooli renoveerimine. Remonditöid teostakse ka Kuremaa lasteaed-algkoolis ning Jõgeva lasteaias Karikakar.

“Ka meie firmas annab tunda oskustööliste nappus, jõudumööda oleme neid ka ise välja koolitanud. Puidutöökotta vajaksime veel professionaalseid meesmaalreid,” ütles firma juhataja Kaido Lehtla.

Kõige enam puhkemajanduse ja toitlustamise valdkonnas tuntuks saanud osaühing Äksi Puhkemaja tegeleb ka ehitustöödega, milleks paarkümmend meest palgatud. Firmajuhi Kalev Raudsepa sõnul on ehitatud Tabivere Vaba Aja Keskus, Tabivere tuletõrjehoone, aga ka loomade kokkuostupunkt Võrumaale. Praegu on põhiliseks objektiks Puurmani vallas asuva Tammemäe turismitalu uus külalistemaja.

“Ma arvan, et tänane ehitusbuum hakkab mõne aasta pärast vaibuma. Sageli ehitatakse laenudega, kuid laenuportfell kipub järjest väiksemaks jääma. Pealegi on linnades mitmed olulised hooned juba valmis ehitatud, näiteks piltlikult öeldes on Tartus juba igal inimesel oma kaubamaja.”

       Ettevõtja Andres Stein aga usub, et riigi, omavalitsuste ja ärisektori tellimuste osas jääb ehitustööde maht vähemalt paari aasta vältel samaks.

Jaan Lukas

blog comments powered by Disqus