Jõgevamaa eakate ja puuetega inimeste esindajad pidasid nõu

Esmaspäeval kogunesid Jõgevamaa eakate ja puuetega inimeste ühenduste esindajad arutelule, kas võtta vastu Jõgeva vallavalitsuse ettepanek Piiri tn 1 majas ajutiseks Jõgeva linna päevakeskuseks kohandamiseks. Ühiselt toimunud arutelu käigus sai iga ühendus oma arvamuse avaldada ja seisukohti põhjendada.


Praegu asub nendes ruumides Jõgevamaa hariduse ajaloo arhiiv. MTÜ Tähetund ja Jõgevamaa hariduskogu eestvedaja Maimu Valdmanni sõnade kohaselt on arhiivil suur väärtus ja kasutajadki on harjunud selle asukohaga. Enne õpetajate eluruumidena kasutusel olnud ruumid on kokkusaamisteks siiani kasutusel. Ka õpilased kasutavad head võimalust oma uurimistööde tegemisel tallel olevaid materjale kasutada. „Need ruumid sisaldavad väga väärtuslikku ajalugu ja selle mujale kolimine ei ole mõistlik,“ tõdes Valdmann.
Jõgeva eakate ja puuetega inimeste päevakeskuse jaoks ei ole pakutud ruumid siiski parim lahendus ei asukoha ega ka ligipääsetavuse tõttu. Tegemist oleks siiski ajutise lahendusega ning pole mõistlik teha rahalisi kulutusi ümberehituseks, oli läbiv mõtteavaldus kõikide ühenduste esindajate sõnavõttudest.
„Ühe teenuse arendamine võtab palju aega ja inimesed peavad õppima siin käima. Kui ruumid on ette nähtud ajutisena, siis tuleb ju millalgi jälle uuesti hakata kusagil mujal nullist peale,” ütles Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anne Veiram. „Oleks vaja ruume, mis oleks kättesaadavad erinevate puuetega inimestele.“
Kõikide ühenduste esindajate arvates on parim lahendus siiski Lai tn 4 endise raamatukogu ruumid. Kogukondlikult on see ka siiani olnud kasutatavaks ja heaks kokkusaamise kohaks. Maja vajaks küll korrastamist, kuid siis saaks sellest juba püsiv päevakeskus ja tulevikus ei peaks enam kuhugi edasi kolima.
„Mul on hea meel, et Puuetega Inimeste Koda ja Jõgeva valla eakate organisatsioonid on nii aktiivsed ja aitavad oma inimestel aktiivsed olla, ühiskonna asjades kaasa rääkida ja seisavad oma inimeste eest. Valla poole on pöördutud juba aastaid nende organisatsioonide ruumide küsimuse lahendamiseks – selleks, et töötingimused oleks paremad, et muredes nõustada, et lihtsalt koos käia. Pakkusime valla poolt välja võimaluse renoveerida ajutiseks pinnaks osad Piiri tn 1c koolimaja ruumid, kuid ühisel arutelul otsustati siiski veel olemasolevates ruumides jätkata – koguneda kohvikutes, oma MTÜ ruumides, ja kasutada Jõgeva kultuurikeskuses pakutavaid teenuseid. Kuna linnas vajavad lahendamist veel erinevate organisatsioonide ruumiküsimused, siis loodame neile küsimustele leida komplekse lahenduse lähiaastatel,“ kommenteeris Jõgeva abivallavanem Aive Tamm.

ULVI TAMM

 

blog comments powered by Disqus