Jõgevamaa arengukonverents tõotab kujuneda mõttetihedaks ja ideedeküllaseks

Igas arengukonverentsi teemaderingis peavad ettekande ka Jõgevamaa sõpruspiirkondade esindajad välisriikidest. Dave Gilbert Suurbritannias Walesis asuva CarmarthenshireŽi piirkonnast räägib arengukonverentsil era ja avaliku sektori koostöö näidetest maakonna arendamisel. Tema kaasmaalane Neville Davies annab ülevaate turismiarendusprojektidest CarmarthenshireŽis. Järvenpää linnapea Erkki Kukkoneni ettekande teema on “Koostöö ja kavandamise tähtsus infrastruktuuri arendamisel”. Enköpingi Kommuuni esindaja Christian Nilsson käsitleb Euroopa Liidu raha kaasamist regionaalarengu teenistusse.

“Jõgevamaa sõpruspiirkondade esindajate ettekanded ja selgitused tõlgitakse eesti keelde. Arengukonverentsi töökeel on seega eesti keel,” ütles konverentsi  korraldaja maavanem Aivar Kokk, kes ise kõneleb Kuremaa lossis kümnest väljakutsest Jõgevamaale.      “Konverentsi üks eesmärke on saada hinnanguid visioonidele, mida maavanema ametisse asudes välja pakkusin. Ühtlasi selguvad ka uued ideed, millega Jõgevamaa arengu huvides tegelda tuleks.”

Valitsuse esindajatest on konverentsil esinemise suhtes praeguseks kokkulepe regionaalminister Jaan Õunapuuga, kes kõneleb regionaalarengu suundadest Eestis. Osaühingu Geomeedia esindaja Rivo Noorkõiv peab ettekande teemal “Jõgevamaa piirangud ja võimalused innovatsiooniks”.

Maavanema sõnul on arengukonverentsile praeguseks registreerunud üle 200 inimese. Tulemas on osalejad  kõikidest maakonna omavalitsustest. Ettevõtjatest osaleb eriti palju  põllumajandustootjaid. Samuti on osavõtusoovi avaldanud kooliõpetajad, turismispetsialistid ja mitmete teiste eluvaldkondade esindajad. Konverentsil osalejatel on võimalus esitada küsimusi ja avaldada oma mõtteid järgnevatel diskussioonidel ja töörühmades, kus räägitakse põllumajandusest, tööstusest, haridusest, turismist ja Kesk-Peipsi sadamatest. Usutavasti kujuneb aruteluderohkeks ka pidulik vastuvõtt konverentsist osavõtjatele.

Aivar Kokk märkis, et arengukonverents annab kindlasti võimaluse tutvustada Kuremaad paigana, kus on head võimalused  konverentside ja seminaride korraldamiseks ning ka puhkamiseks ja sportimiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus