Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus ootab aasta isa kandidaate

Läheneva isadepäeva eel kutsub JAEK esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa aunimetusele. Jõgevamaa aasta isa aunimetus anti esimest korda välja 2020. aastal. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning mehe rolli laste kasvatamisel.
Konkursile esitatakse isa, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti kodanik ning Jõgeva maakonna elanik. Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 5. november. Jõgevamaa aasta isa statuut ja taotluse vorm on kättesaadavad SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Jõgeva maakonna aasta isa“ postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva linn 48306.
Jõgevamaa aasta isa aunimetuse otsustab JAEKi nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. Tunnustamisüritus toimub 12. novembril Kuremaa lossis.

SA JAEK

blog comments powered by Disqus