Jõgevamaa annab välja esimesed teenetemärgid

Poolteist nädalat tagasi kinnitas maavanem Aivar Kokk teenetemärkide põhimääruse, mis sätestab Jõgevamaa Vapimärgi, Kuldristi ja Hõberisti taotlemise ja andmise korra, märkide kirjeldused ning nende kandmise korra alused. Teenetemärkidega tunnustamiseks võib esitada kõiki maakonna inimesi kõigilt elualadelt, kes on teinud Jõgevamaa heaks midagi suurt ja olulist. Eriliste teenete eest meie maakonna hüvanguks võib tunnustada ka inimesi mujalt Eestist ja välismaalt. Vapimärk on maakonna kõrgeima astme teenetemärk. Selle kavaleriks saab inimene, kelle pikaajaline töö ja tegevus ning isiklik eeskuju on maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud. Märgi põhielemendiks on Jõgevamaa looduslähedust ja inimsõbralikkust sümboliseeriv vapikujund ? kuldne ristikheinaleht. Vapimärk valmistatakse tombakust ja kullatakse, esikülge katab kollane läbipaistev kuumemail. Kuldristi ja Hõberisti pälvija pikaajaline tegevus peab olema samuti ülemaakonnalises arengus märkimisväärne. Hõberist võidakse anda ka mingi konkreetse saavutuse eest. Taotlusi teenetemärgi andmiseks võivad esitada valla- ja linnavolikogud ning -valitsused, kõik Jõgevamaal tegutsevad inimesed ja juriidilised isikud, mittetulundusühingud, erakonnad, maasekretär ja maavalitsuse osakondade juhatajad. Taotluste vormid on saadaval maavalitsuse infolauas ning interneti veebilehel. Tänavu oodatakse taotlusi koos põhjendustega 24. jaanuariks, järgmistel aastatel on selleks kuupäevaks 5. jaanuar. Need tuleb saata postiga või tuua maavalitsuse infolauda. Teenetemärgid annab maavanem üle igal aastal vabariigi aastapäeva auks korraldatud vastuvõtul. Tänavu toimub see 18. veebruaril Jõgeva kultuurikeskuses. Iga teenetemärki võib saada vaid kord elu jooksul. Kui ühel aastal tunnustamiseks esitatu teenetemärki ei saa, võib tema kandidatuuri järgmistel aastatel uuesti üles seada. Pikemalt loe homsest Vooremaast. ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus