Jõgevamaa aastaraamatu väljaandmisel toimus digipööre

Jõgeva maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit andsid traditsioonilise trükise, Jõgevamaa aastaraamatu tänavu esimest korda välja digitaalselt. Digiraamatu koostasid Jõgeva maavalitsuse pressiesindaja Ingrid Tamman ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori  kohusetäitja Riina Kull.

Omavalitsusjuhtide soov

Ingrid Tamman ja Riina Kull märkisid, et digitaalne formaat Jõgevamaa aastaraamatule oli omavalitsusjuhtide soov.

“Andmekandjatena olid kaalutlusel mälupulk ning CD-plaat, valituks osutus aga viimane variant, sest see on IT-spetsialisti sõnul arvutikasutajale andmekandjana ohutum ning teisalt sai ümbrise kujundamisel kasutada maakonna sümboolikat,” laususid nad ja lisasid, et Jõgevamaa aastaraamatu formaati muudeti juba eelmise väljaande puhul, kui kasutusele võeti läbivalt värviline trükk, maakonna sümboolikale omased kujunduselemendid sisus ning piltide kasutamine teksti sees.

“Aastaraamatu koostamiseks kulus palju aega, kuid  see on üsna loomulik nii mahuka andmekogu puhul. Problemaatiliseks kujunes artiklite koostamisel tähtaegadest kinnipidamine. Ajamahukas oli ka toimetamine ja korrigeerimine ja selle käigus selgus mitmel juhul, et infot tuleb juurde küsida. Võrreldes eelnevate aastaraamatutega, lisasime rohkem kohalikke sündmusi tutvustavat pildimaterjali,” rääkisid Tamman ja Kull.

Tasakaalustatud lähenemine

“Jõgevamaa aastaramat  on statistilise ning kirjeldava info kandja, milles sisalduvat saavad erinevate eluvaldkondade esindajad kasutada analüüsiks ning järelduste tegemiseks. Raamat püüab kajastada erinevaid valdkondi tasakaalustatult, mistõttu on sellel arengu planeerimisel kindlasti abistav funktsioon. Jõgevamaa aastaraamatutes sisalduvat infot on võimalik erinevate aastate lõikes võrrelda ning seeläbi tehtud järeldusi arengusuundade planeerimiseks kasutada.  Jõgevamaa aastaraamatust võiks infoallikana kasu olla turistil, kes tunneb sügavamat huvi maakonna vastu,” lisasid koostajad .

Jõgevamaa aastaraamat 2013 ning ka kolme eelneva aasta aastaraamatud on saadaval maavalitsuse koduleheküljel https://jogeva.maavalitsus.ee/aastaraamatud. Iga omavalitsus sai 15 eksemplari ning igas maakonna raamatukogus on samuti olemas aastaraamatu CD

Ingrid Tammani ja Riina Kulli sõnul tõi aastaraamatu koostamine kaasa väga erinevaid emotsioone. “Väga palju tuli andmeid üle kontrollida, sest esines ebatäpsusi. Teisalt oli tegemist huvitava ja ergastava protsessiga. Hea oli tõdeda, et Jõgevamaal on nii rõõme kui muresid, nagu teistelgi  maakondadel. Positiivsena jäi mällu, et kõik meie omavalitsused mõtlevad ja panustavad eelkõige oma inimestele,” rääkisid Tamman ja Kull.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus