Jõgevamaa aasta teoks tunnistati päästekomando allesjäämine Palamusele

Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul, mille korraldasid Jõgeva maavanema Viktor Svjatõšev ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson, kuulutati maakonna mulluseks aasta teoks Palamuse vabatahtliku päästekomando moodustamine.

Mittetulundusühing (MTÜ) Palamuse Pritsumehed vabatahtlik päästekomando loodi pärast selle piirkonna riikliku komando sulgemist. Priitahtlike päästjate eestvedaja Margus Kaasik rääkis muu hulgas, et vabatahtliku komando moodustamisest teatati Palamusele ja selle ümbrusse üles pandud kuulutustel. “Algul oli huvi meie komandoga liitumise vastu tagasihoidlik, kuid see hakkas järjest kasvama. Praegu on komandos kolmkümmend meest, neist kahekümnel on varasem kutselise päästja kogemus või väljaõpe. Vabatahtlikena alustanud õpivad oskuslikku ja ohutut tegutsemist koolitustel.”

Kaasiku kinnitusel jõuavad vabatahtlikud Palamuse vallas õnnetuspaikadesse esimesena. “Vajadusel sõidetakse tulekahjusid taltsutama ka Jõgeva ja Tabivere valda ning teistessegi Jõgevamaa piirkondadesse. Meie esimene väljakutse oli Pikkjärvele, kus põles kuur, mille kohalikud noored olid omaalgatuslikult kooskäimiskohaks kohandanud,” rääkis päästjate eestvedaja.

Palamuse vabatahtlik päästekomando tegutseb kunagises majandi elektrike käsutuses olnud hoones, milles asus  varem ka riiklik päästekomando. Seal on ööpäevaringselt valves üks päästja. Häireteate korral informeerib ta meeskonnakaaslasi. Oluline turvatunne

“Riikliku päästekomando likvideerimine oli põhjalikult kõneaineks meedias ning mitmetel aruteludel ja nõupidamistel. Pidevalt jäi kõlama mõte, et oma rikkalike kultuuriväärtuste, mitmete haridusasutuste ja ettevõtete tõttu on Palamuse vald üks neist paikadest, mis ei tohi jääda päästekomandota. Tänu kohaliku rahva algatusvõimele ja tegutsemistahtele loodi mittetulundusühing Palamuse Pritsumehed, kes on pälvinud lugupidamise nii kodupiirkonnas kui ka Jõgevamaal tervikuna,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev.

“Vabatahtliku komando olemasolu tagab meie  valla elanikele jätkuvalt turvatunde. Omavalitsus omakorda peab väga oluliseks vabatahtlike toetamist. Kutselise komando rahastamisel oli vastutus ja kohustus ennekõike riigil ja vald aitas kaasa. Nüüd lasub aga põhiline koorem omavalitsusel,” nentis Palamuse vallavanem Urmas Astel. 

Liikmeks ka Jõgevamaa päästepealik

Väga hea ja õige, et seda suurt vaeva ja tegu tunnustati. See on mitmed magamata ööd, hallikad juuksed, aga kõik kohaliku rahva nimel,” ütles Lõuna Päästekeskuse Jõgeva päästeosakonna juhataja Jüri Alandi, kes on samuti Palamuse vabatahtliku komando liige. Et nõuandjana ja ergutajana oma panus anda, astus ta MTÜ Palamuse Pritsumehed liikmeks.

“Kogukond tundis oma õiglustunnet riivatud olevat, kui tuli otsus riikliku komando sulgemisest meie vallas. Hea, et leidus inimesi, kes n-ö seljad kokku panid ja otsustasid päästetööd edasi teha. Väga paljud neist seadsid ka kogukonna huvid isiklikest kõrgemale. Kindlasti on oluline roll ka päästjate perede toetusel,” ütles Palamuse vallavolikogu esimees Toomas Tuula.

Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor Mati Raidma märkis, et ühest küljest on väga hea meel, et selline valdkond nagu päästeala tunnustuse pälvis. “Mehed on selle igati ära teeninud. Samas on selles heateos ka kurvem pool, sest mehi ajendas jõuliselt uusi lahendusi otsima just kutselise komando likvideerimine,” tõdes ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus