Jõgevamaa Aasta Õppija Enn Parv peab kolleegide toetust väga oluliseks

Tänavu tunnistati Teid Jõgevamaa Aasta Õppijaks, on see Teile suur tunnustus?
Tundub ehk praeguses maailmas liiga  pateetilisena, aga minu jaoks on tunnustus töö eest olnud alati esikohal. Ikka väga hea tunne on kuulda, et su tegemised pole tühja jooksnud. Kahtlemata on rahal (palk, preemiad, toetused) suur tähtsus, aga minu arvates kiputakse seda viimasel ajal liialt tähtsustama. Kas ikka tõesti hakkab inimene paremini töötama, kui ta palka tõsta kaks korda?

Milliseid isikuomadusi nõuab töö kõrvalt õppimine?
Töö kõrvalt õppimine on raske! Tihti arvatakse et vanemal inimesel on raske õppida, midagi meelde jätta. Arvan, et minu puhul seda probleemi polnud, tähtsam on kohusetunne, kindel käsk iseendale: ?kui oled alustanud, tuleb töö lõpule viia?.
Õppimine on mulle alati meeldinud, on ju huvitav, põnev, kasulik asjadest teada saada, inimene peab looduse poolt antud võimeid rakendama. Õppida on kerge, kui aine on huvitav ja loodus ju on  huvitav! Õpingute jooksul sain targemaks, samuti uusi tuttavaid ja enesekindlus kasvas. 

Kuidas sai Teist õpetaja?
Alustasin õpetajana Koosa Algkoolis, kus andsin tööõpetust ja juhtisin käsitööringi. Samale tööle kutsuti mind ka Vara Põhikooli. Paari aasta pärast, kui koolides hakati rohkem arvuteid kasutama, tegin läbi paar arvutikursust ja seejärel (1996. aastal) asusin tööle Alatskivi Keskkooli arvutiõpetajana. Sel ajal saime just muretseda koolile esimesed ?päris? arvutid varasemate JUKU-de asemele. Järgmisel aastal alustasin arvutiõpetusega ka Pala Põhikoolis. Kooli juhtkonna toel ja innustusel asusin 1999. aastast õppima Tartu Ülikoolis loodusainete õpetaja erialal.

Pala Põhikooli hinnati tänavu maakonna kõige koolitussõbralikumaks organisatsiooniks. Mis teie hinnangul näitab kooli koolitussõbralikkust?
Kool ongi koht, kus koolitamine peab olema esikohal. Olgu see siis õpilaste või õpetajate õpetamine. Meie kool on selles osas igatahes õigel teel. Igakülgne abi ja toetus on meie õpetajale igati tagatud. Eks minu ülikooliteegi sai alguse tänu direktor Malle Weinrauchi veenmisoskusele.

Kuidas hindate kooli sisekliimat?
Hindega 5+ . Läbisaamine, nii õpetajate omavaheline kui õpilaste-õpetajate vahel, on normaalne. Sellele aitavad kahtlemata kaasa ühised ettevõtmised, kus kõik osalised on võrdse sõnaõiguse ja võrdse vastutusega.

Kuidas on kolleegid toetanud Teie õpinguid?
Toetus on olnud määratu suur. Alates tunniplaani sobitamisest minu sessiaegadega, valmisolekust tunnis asendamisel, kogemuste jagamisest, lõpetades huviga minu töö ja tulemuste vastu, rõõmustamisega koos minuga.

Millised on õpetajatööks kõige vajalikumad iseloomuomadused?
Tahe õpetada ja õppida, lastega suhtlemise tahe ja oskus, soov ja oskus oma teadmiste ja kogemuste jagamiseks, enesevalitsemine, rahulikkus. Õpetaja peaks end oskama seada õpilase olukorda, peaks oskama mõelda lapse moodi.
Kõige meeldivam on anda edasi oma teadmisi, ääretult meeldiv on tajuda, et õpilane tunneb pakutu vastu huvi.
Loodusainetes on huvi tekitamine ehk kergem igapäevase eluga seotuse ja seoste lihtsama tajumise tõttu. On ju kõik need keerulised füüsika- ja keemiaseadused osa meie elust.
Vähemalt kord-paar veerandis viin õpilastega tunnid läbi ões, eriti kutsub välja minema kevadine ilm.

Olete lisaks loodusteaduste õpetamisele ametis ka informaatikaõpetajana. Kumb ala on Teile südamelähedasem? Miks?
Viimasel ajal kaldub tähtsus kindlalt loodusainete poole. Osalt muidugi ainetundide hulga tõttu, teisalt ka arvutiasjanduse uudsuse vähenemise pärast. Arvutite ilmumisel kooli olid need suuresti eesmärk omaette. Viimasel ajal on arvuti muutunud igapäevaseks vahendiks info muretsemisel ja töö lihtsustamisel.

Millega olete veel tegelenud?
Enne õpetajaametit olen töötanud Tartu Aparaaditehases, Tartu Ülikooli Elektroluminestsentsi laboratooriumis, ikka elektrooniku tööd tehes. Elukoha vahetuse vajadus viis mind Koosa sovhoosi, kus töötasin autoelektrikuna ja hooldasin ka raadiojaamu. Kõik töökohad on sundinud midagi uut õppima, igalt poolt olen saanud häid ja vajalikke kogemusi.

Millised on Teie hobid ja huvid, millega kooli kõrvalt jääb aega tegeleda?
Tegelen fotograafia, programmeerimise, mesindusega. Loen palju (tehnika, ulme, reisijutud) Meeldib omatehtud teleskoobiga (või rohkem pikksilmaga) taevast sihtida.
Mul on viis last ja kolm lapselast.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus