Jõgevamaa Aasta Õpetaja on Vivian Paaksi

Vivian Paaksi õpetab Jõgeva Gümnaasiumis matemaatikat kolmekümne neljandat aastat. Klassijuhatajana saatis ta kevadel teele järjekordse lennu ning alustas uuest õppeaastast taas viienda klassiga. Õpetajatöö kõrval on Vivian Paaksi suutnud pidevalt ka noori inimesi tantsima panna ning tema tantsurühmad on kaasa teinud kõikidel Tallinna suurpidudel.

Need, kellele Vivian Paaksi koolis matemaatikatunde andnud, võivad aga isegi paljude aastate möödudes kinnitada, et ta on suutnud selle üldiselt kuivaks arvatud aine nauditavaks ja vastuvõetavaks muuta. Tunnis valitsev loov ja vaba õhkkond on ilmselt aidanud ka ainet paremini omandada. Selle tunnistuseks on tema õpilaste edukad esinemised nii maakondlikel kui ka vabariiklikel aineolümpiaadidel.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus