Jõgevalt viidi ära kolm Ragn-Sellsi paberi- ja pakendimahutit

Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTÜ ehk ETO korraldusel on Jõgeva linnast ära veetud kolm avalikku Ragn-Sellsi paberi- ja pakendimahutit. Kui palju nimetatud firma mahuteid veel Jõgevamaalt ära viiakse, pole teada.

Uudis äraveetud pakendimahutitest oli reede hommikul Jõgeva linna kodulehel. Äraveo põhjustas asjaolu, et ETO lõpetab Ragn-Sellsilt osade vanapaberi- ja pakendimahutite tühjenduse ja renditeenuse ostmise kogu riigis. Keegi konteinerite äraveost kohalikku omavalitsust ei teavitanud. 

Koostööpartnereid jääb vähemaks

ETO kinnitusel toob ta kõikidesse omavalitsustesse, sealhulgas Jõgeva linna oma mahutid. “Alates 2009. aastast, mil jõustuvad uued pakendiseaduse muutused, saab maakonnas olema ka seaduses nõutav arv pakendikonteinereid,” märkis ETO arendusjuht Siret Kivilo.

Uute konteinerite tühjendamiseks hakatakse Jõgeval kasutama kohaliku jäätmeveofirma teenust ehk tõenäoliselt hakkab seda pakkuma Jõgeva Elamu. Millal see juhtub, pole samuti teada.

Kivilo kinnitas, et äraveetavate paberi- ja pakendimahutite osakaal konteinerpargist on marginaalne.

“Põhjuseks on, et kui ühel territooriumil on tegutsemas mitu ettevõtet, pole tegemist kuigi keskkonnasõbraliku käitumisega. ETO asi on väiksemate kuludega pakend efektiivselt kokku koguda. Jõgevamaal aga on pakendivedajaid praegu neli, me teeme oma koostööpartnerite hulgas teatud valiku,” rääkis Kivilo.

ETO-l on Jõgeva linnas 27 konteinerit, neist viiakse ära kolm, millest kahte – Tähe 14 ja Suur 12 — asuvaid ei asendata. 

Teenuseosutaja ei teavita

Pakendite elanikelt kokkukogumise eest vastutavad Eesti riigis taaskasutusorganisatsioonid (ETO ja Pakendiringlus). Taaskasutusorganisatsioonid tellivad teenuse jäätmekäitlejalt.

“ETO on saatnud Ragn-Sellsile paljude objektide lõpetamise korralduse. Üllatav on, et ETO ei ole eelnevalt sellistest ümberkorraldustest oma lepingupartnereid ehk omavalitsusi informeerinud. Ragn-Sells omavalitsusi informeerida ei saa, sest on ainult teenindaja rollis ning omavalitsustega nimetatud teenusepõhist lepingut ei oma,” ütles firma piirkondlik müügijuht Piret Miller.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus