Jõgevale uus kirik

EELK Jõgeva kogudus on pidanud maja, kus tegutsetakse, oma kirikuks, ehkki sellel ei ole traditsioonilist torni ja paljude vanemate linnaelanike mälestuses on see ikka lasteaiahoone.  Siiani on õnnestunud seda ka majandada, kuid kõigi seal tegutsetud aastate jooksul on nii koguduses kui linlaste hulgas räägitud uuest kirikust.  Olulisimaks piduriks on olnud siiski raha, mida uue hoone jaoks lihtsalt ei ole. Koguduse sissetulekud piirduvad annetustega. Ka kasutatud riided, mida meil on luba müüa, on annetatud.

Uus kirik vana veetorni alale

Nüüdseks on asjalood veidi muutunud. Jõulukingina on riigikogu liikme Aivar Koka eestvedamisel lubatud kiriku projekteerimiseks vajalik raha. Nägemused uuest kirikust vana veetorni alal, mis kuulub kogudusele juba 18 aastat ehk 1997. aastast, on ahvatlevalt mitmekesised ja lootustandvad, seda just tänu tänapäevastele ehitusmaterjalidele ja uutele energiakasutuse võimalustele. Veetorn ja seda ümbritsev ilus park pakuvad palju erilisi võimalusi. Eriti hea, kui ka linn on huvitatud suuremast kontserdisaalist ja mitmetest muudest kultuurisündmustest, mis uues kirikus toimuda võiksid. Kogudus on teinud esimesed sammud: on avatud arve SEB pangas annetuste kogumiseks – EE 601010220239609220,  ja esimesed annetusedki on sinna laekunud.

Ees seisab palju kohtumisi, arutelusid, korraldamist, taotlusi, organiseerimist. Väga vajalik on kõigi huvitatute hea tahe. Loodame Jõgeva ja linna lähiümbruse elanike mõistvale suhtumisele ja abile. Püüame olulise info oma blogilehele üles panna (http://jogevakogudus.blogspot.com/).  10. veebruaril tuleb Jõgeva kultuurikeskuse heategevuskontsert kiriku projekteerimise toetuseks.

Tuletan siinjuures ka meelde, kuidas Jõgeva taasiseseisvunud Eestis jälle kiriku sai.

1992. aasta 21. detsembril toimus EELK Jõgeva koguduse avajumalateenistus Jõgeva kultuurimajas, kus viidi  teenistusi läbi seni, kuni oli võimalik oma kogudusemajja minna.  Kogudus tähistabki 21. detsembril oma sünnipäeva. Kakskümmend kaks aastat on seega edukalt tegutsetud.

1997. aasta 9. Veebruaril toimunud koguduse nõukogu koosolekul arutati järjekordselt kiriku ehitamist Jõgevale. See  oli kogu aeg olnud koguduse liikmete ja õpetaja mõte ja lootus. Õpetaja Markus Haameri eestvedamisel oli koostatud eskiisprojekt kiriku ehitamiseks Jõgevale Piiri parki. Välismaa sõprade abiga oli selleks juba ka raha kogutud. Linn ei olnud aga valitud asukohaga nõus. Pakuti muid lahendusi, näiteks  mitmeid tühjalt seisnud hooneid, mis aga ei sobinud kogudusele suuruse poolest. Kogudusel oli tagastamise ootel  hektar maad, mille üks talunik 1930. aastatel kiriku ehitamiseks  oli kinkinud. Nüüd asus  see maatükk Jõgeva linna piirides ja seepärast oli tagastamisprotseduur pikk. Ei olnud ka veel täiesti kindel, kas kogudus selle maa tagasi saab. 1997. aastal maa siiski tagastati.

Paljud koguduse liikmed kahtlesid, kas on üldse mõttekas uut kirikut ehitama hakata, sest tol ajal olemas olnud umbes 125 000 Eesti krooni oli selleks liiga väike summa. Koos  projekteerimisega oleks ehitise maksumuseks kujunenud orienteeruvalt 15 miljonit Eesti krooni. Osa koguduse liikmeid leidis, et ka edaspidi võiks jumalateenistusi kultuurimajas pidada.

Viiendat sünnipäeva tähistati oma majas

1997. aasta 9. juunil sõlmiti ostu-müügi leping ja kogudus sai oma maja Jõgeva linnas Aia 7, mis vajas ümberehitamist ja suurt remonti. Maja üldpind oli 582 ruutmeetrit, sellest kasulikku pinda 328 ruutmeetrit. Kohe algasid ka läbirääkimised arhitekti ja ehitaja leidmiseks ning võimaluste otsimine ehitamiseks lisaraha saamiseks.

1997. aasta 18. juunil saadi projekteerimistingimused linnavalitsuselt. Sama aasta 27. augustil saadi linnavalitsuselt ehitusluba ja 1. septembril  akteeriti lammutustööd.

1997. aasta 20. detsembriks valmis kogudusemaja saaliosa, misa mahutab 130 inimest. Valminud olid ka töö- ja abiruumid kogudusele. 1997. aasta 21. detsembril toimus esimene jumalateenistus remonditud majas ja koguduse viienda aastapäeva tähistamine.

1998. aasta 15. aprilliks valmis majas õpetaja korter. Seega olid maja sisetööd valmis.  Esialgne valmimise tähtaeg oli sama aasta 31. detsember.

i

MARE ROSIN, EELK Jõgeva koguduse juhatuse esimees 

blog comments powered by Disqus