Jõgevale plaanitakse ehitada jäätmejaam

Jäätmejaama tulevad mahukad konteinerid, kuhu saab sorteerida nii taaskasutatavaid materjale (papp, klaas, plast ja ka metall), elektri- ja elektroonikajäätmeid, ehitusprahti jt jäätmeid. Rajatavasse jäätmejaama tuleb ka praegu Estakaadi tänaval  asuv ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt. Projektis on ka komposteerimisplats, kuhu linnaelanikud saavad tuua oma haljasjäätmed, näiteks rohu, puulehed, puidu ja muu kõduneva.

“Mõnede linnaelanike kartus, et sellest võib kujuneda  haisev ja kole prügimägi, on alusetu. Toidujäätmeid ja muud lehkavat olmeprügi siia ei tule. Jäätmejaam piiratakse aiaga ja ümbrus haljastatakse,” kinnitas linnaaednik Taivo Paeveer. Millal   Jõgeva reoveepuhastusjaama lähedusse ka jäätmejaam valmib, sõltub selleks eraldatavast rahast. Ettevalmistused ehituse alustamiseks on igatahes tehtud ? plats sai võsast puhtaks.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus