Jõgevale on lähiajal kerkimas kaks kirikut

Enne jaanipäeva toimus Jõgeva linnavalitsuses kahe lähiajal linna kerkiva kirikuhoone detailplaneeringu eskiislahenduste avalik tutvustus. Turu tänavale rajab oma kirik-kogukonnakeskuse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva kogudus, Suurele tänavale kerkib aga Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha koguduse kirikuhoone.


 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva koguduse omandis oleva Turu tänav 2a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva linnavolikogu 2015. aasta 30. aprilli otsusega, detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimine.

Arhitekt Üllar Variku loodud eskiislahenduse kohaselt on planeeritava kaasaegse lahendusega kirikuhoone oluliseks osaks praegu kinnistul kõrguv kasutuseta veetorn. Seitsmekorruseline kirikutorn võib tulevikus saada ka üheks Jõgeva linna turismiobjektiks. Lõigatud otsaga torni tippu rajatakse vaateplatvorm, kust avaneb vaade Peipsi järve suunas. Samas planeeritakse vaateavad rajada ka kirikutorni teise külge. 

Suured ümberkorraldused ootavad kogu Turu tänava kinnistut, kuhu rajatakse ka pastoraadihoone, väliürituste ala, lasteala ning urnimüürid.

Kinnistu kagunurka kerkiv pastoraadihoone on planeeritud kahekorruselisena, selle arhitektuurses lahenduses ning materjalide ja värvide valikus soovitakse järgida kiriku arhitektuuri. Väliürituste ala, kus hakkaksid toimuma suvekontserdid ja -lavastused, planeeritakse lahendada sarnaselt amfiteatrile, tõusvate statsionaarsete istmeridadega.

Lasteala on planeeritud suhteliselt tagasihoidlikuna, seal paikneksid kinnikaetav liivakast, kiiged ja mängumajake ning selle asukoht on kinnistul planeeritud sellisena, et seal toimuvat oleks võimalik näha ka väliüritusel viibivatel vanematel.

Piirkonna esimene urnimüüride ala on paigutatud kinnistu edelapoolsesse ossa, see planeeritakse süvistatuna ehk iga müüri ees olev teerada jääks maapinnast madalamale. Teerajad jääksid kiriku poole, tänava poolt vaadates oleks äärmine müür n-ö seljaga.

Juurdepääs kirikla territooriumile on lahendatud kõigilt kolmelt ümbritsevalt tänavalt, põhiliselt hakkab liiklemine kirikla maa-alal toimuma jalgsi. Juurdesõidutee on planeeritud Turu tänava poolt, samas pääseb kiriku sissekäikudeni ka Turu ja Niidu tänavalt algavatelt plaatkattega kõnniteedelt.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse omandis oleva Jõgeva linna Suur tänav 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva linnavolikogu käesoleva aasta 28. jaanuari otsusega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on samuti uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimine.

Kirikuhoone on planeeritud Suure ja Pargi tänava ristumiskohta. Kinnistule rajatakse kirikuhoone, kogudusehoone ja abihoone, kirikuhoone hoovipoolsesse ossa on kavandatud sõiduautode parkla ja iluaed.

Kahekorruseline ning vähem kui sajaruutmeetrise pinnaga kirikuhoone hakkab paiknema paralleelselt Pargi tänavaga. Õigeusu kiriku ülesehitus on määratud range kaanoniga, mille järgi on hoone orienteeritud lääne-ida suunas.

Traditsiooniline on kirikuhoone ka plaanilahenduselt. Vastavalt õigeusukiriku arhitektuurilistele kaanonitele, paiknevad põhikorrusel eeskoda, pearuum ja altar. Hoone soklikorrusele on kavandatud tehniline ruum ja abiruum. Hoone välisfassaadidel domineerib puit: kiriku välisseinad on kergplokk-konstruktsioonist ning kaetud voodrilaudadega.

Kinnistul paikneb hetkel kahekorruseline kauplusehoone, mis renoveeritakse ning mida hakatakse kasutama kogudusehoonena.

Juurdepääs krundile hakkab toimuma Pargi tänavalt, planeeritud on ka kuus tavapärasest laiemat parkimiskohta, mida on mugav kasutada ka puuetega inimestel.

Nagu ikka, ei jää kaks tavaliselt kolmandata. Samasse piirkonda on tõenäoliselt kerkimas ka kolmas kirikuhoone, sest mullu septembris võttis Jõgeva linnavolikogu vastu otsuse, millega algatati detailplaneeringu koostamine Pargi tänav 23 asuvale kinnistule uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimiseks. Nimetatud kinnistu on Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu omandis.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus