Jõgevale lipuväljaku rajamise idee vajab põhjalikku läbimõtlemist

Idee on huvipakkuv ja linnavalitsuse töörühm arutas ettepanekut esimest korda möödunud aasta lõpus. Uue aasta algul täpsustasime maavanemaga mõningaid üleskerkinud probleeme. Esialgsed lahendusvariandid pani paberile linnarhitekt.

Neljapäeval arutas lahendusi lipuväljaku väljaehituseks selleks otstarbeks kokku kutsutud kaheksaliikmeline töörühm ning lisaks ka arengu- ja majanduskomisjon.

Mõlema rühma ühine seisukoht oli, et kuna tegemist on väga olulise otsusega, mis mõjutab linna üldpilti ja mis seostub ühtlasi paljude omavalitsuste ja riigi sümboolikaga, siis vajab lipuväljaku idee põhjalikku läbimõtlemist. Kui maavanem ja omavalitsused soovivad kiiret lahendust, siis võiks sobida esialgu tagasihoidlikum variant, mis jätab muruplatsi ja Suure tänava äärde mõni aasta tagasi tuntud inimeste poolt istutatud kuus puud alles.

Samas on võimalik territooriumi edaspidi edasi arendada, sest oleme ise kaalunud murupinna vähendamist ja kõvakatte all oleva pinna suurendamist. Nii näeb ette ka kesklinna detailplaneering.

Teise lahendusena (seda varianti pooldas enamik) pakuti välja, et lipuväljaku projekti võiks tellida omavalitsuste liit või maavalitsus, mis tagab selle, et kõik omavalitsused osalevad aktiivselt kõige parema lahenduse väljaselgitamisel ja ühtlasi ka vastutavad tehtud otsuse eest. Tegemist on tundliku ideega ja tõenäoliselt tahavad sel teemal kaasa rääkida paljud kodanikud. Projekti elluviimine eeldab ka teatud rahalisi kulutusi, millele tuleb leida katteallikas.

VIKTOR SVJATÕSEV, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus