Jõgevale kerkib Eesti moodsaim politsei- ja kohtumaja

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) sõlmis neljapäeval lepingu Merko Elamu ASiga Jõgevale uue kohtu- ja politseihoone rajamiseks. Uue hoone üüriruutmeeter maksab ligikaudu 12,8 eurot ja seega võib kogu maja minna  maksma umbes 2,24 – 2,36 miljonit eurot.

<span lang=””>

Tuleva aasta suveks valmivas enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoones saavad tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsiooniamet, kriminaalhooldus, politsei ja arestimaja. Justiitsministeeriumile hakkab kuuluma kolmandik majast ja siseministeeriumile kaks kolmandikku.

Samuti rajatakse Jõgevale Suure ja Pargi tänava äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega.

“Uue kohtu- ja politseihoone rajamine Jõgevale tähendab, et olulised struktuuriüksused jäävad maakonnakeskusse püsima. Säilivad inimeste jaoks olulised töökohad ja kodanikud saavad teenused kätte kodumaakonnast,” märkis maavanem Viktor Svjatõšev. 

Hinnad kerkivad

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit ütles, et ehitusturg on praegu kasvavas trendis. “Üürihinna moodustavad kaks komponenti – üks on ehitushind, teine on raha hind, mida maja omanik peab lisaks omavahenditele pangast hankima. Praegu on Jõgeval büroohoone üüri ruutmeetri hind suurusjärgus 200 krooni ehk 12,8 eurot.

Seda näitasid ka teised pakkumised, midagi pole parata. Võrdluseks: Tallinnas on otsitud  mitmetele riigiasutustele lähiajaks uusi ruume. RKAS on saanud pakkumisi, kus brutoüürihinnad algavad 200 ja ulatuvad 300 kroonini ruutmeetri eest. Sellest võib järeldada, et Tallinna üür on sama kõrge kui Jõgeval, ei ole enam vahet. Kui turul on selline olukord, siis nähtavasti peab ka riik sellega nõustuma, kunstlikult me neid pakkumisi ju kuidagi alla viia ei saa,” märkis Saarniit. 

Üürileping kümneks aastaks

RKAS korraldas Jõgeval Suur tänav 1 kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise, mille kohaselt seatakse ehitaja kasuks hoonestusõigus ja temaga sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu AS.

Üürilepingu sõlmis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Merko Elamuga kümneks aastaks. “Lepingut me pikemaks ajaks sõlmida ei saa,” lisas Saarniit.

Merko Elamust Vooremaal lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.

Suur tänav 1 kinnistule rajatava hoone täiendatud mahus eelprojekti on koostanud AS Amhold.

“Tegemist on praegu eelprojektiga, seega kulub kuu kuni poolteist, et saaksime tööprojekti. Kõigepealt valmib peaprojekt, seejärel tööjoonised,” rääkis Saarniit.

Tema hinnangul ei saa ehitus tõenäoliselt alata enne maikuud.

Sarnast rahastamismudelit kasutades on praeguseks juba valminud Rakvere politsei ja päästeteenistuse ühishoone ning Jõhvi kohtumaja. Rakvere politsei ja päästeteenistuse ühine hoone avati pidulikult 4. veebruaril, Jõhvi kohtuhoone 9. veebruaril. “Loomulikult on Rakvere ja Jõhvi suuremad linnad kui Jõgeva, samuti on ka nendes majades pinnad suuremad ehk Rakveres kuni 6000 ja Jõhvis kuni 4000 ruutmeetrit,” tõdes Saarniit.

Kolmapäeval kuulutas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts välja kirjaliku vähempakkumise Kuressaares uue politsei- ja päästeteenistuse ühishoone arendaja leidmiseks.

Vähempakkumise võitnud arendaja kasuks seatakse hoonestusõigus ja temaga sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Vähempakkumise üürisumma alghinnaks on Kuressaare hoonel ilma käibemaksuta 12 eurot ruutmeetri kohta. 

Kaks hanget nurjusid

Kaks Jõgeva uue politsei- ja kohtumaja rajamisega seotud  hanget nurjus. “Seni mõtlesime, et Jõgeva hoone, kus kasulikku pinda on umbes 2000 ruutmeetrit, on võimalik valmis ehitada 25-26 miljoni krooniga. Praegu tundub, et räägime suurusjärgust 35 – 37 miljonit krooni. Kui see hind hankega kinnitubki, millele viitavad ka eelnenud pakkumised, ei tule me enam välja üüriga 185 krooni ruutmeeter. Sest esimeses hankes pakuti madalaimaks ruutmeetri üürihinnaks 145 krooni ja teisel pakkumisel 165.

Esimese hanke puhul oli ehitushind veel küllalt mõistlik, aga pangast saadava raha hind tunduvalt kõrgem. Teise hankega oli vastupidi – pangast saadava raha hind on odavamaks läinud, kuid ehitushind kerkinud. Praegu kipub Jõgeval büroohoone üüri ruutmeetri hind minema suurusjärku 200 krooni,” on Saarniit varem Vooremaale öelnud.

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul on uue maja vajadusest räägitud pikki aastaid, kuid läbimurre saavutati alles 2009. aasta oktoobris, mil leidis aset märgilise tähendusega ühiskohtumine justiitsminister Rein Langi ja siseminister Marko Pomerantsiga.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus