Jõgeval valitakse noortevolikogu

Jõgeva linnavolikogu toetas ühehäälselt ideed moodustada linnas valimistulemustest lähtudes noortevolikogu ja kinnitas ka selle organisatsiooni põhimääruse.

Abilinnapea Mihkel Kübar ütles, et Jõgeva linna noortevolikogu moodustamiseks andis initsiatiivi Eesti Noorteühenduste Liit, kes propageerib sellist ettevõtmist kogu Eestis. Samuti on Jõgeval kavatsuse teostamiseks tekkinud algatusrühm. Tulenevalt noorsootöö seadusest,  peab kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitama paikkonna noortevolikogu põhimääruse ja kuulutama välja liikmete valimised sellesse organisatsiooni.

Volikogu liikmed võtsidki teemakohases küsimuses ühehäälselt vastu toetava otsuse.

Mihkel Kübara sõnul on plaanis Jõgeva linna noortevolikogu valimised läbi viia detsembris.

“On pakutud, et noortevolikogu võiks olla 11-liikmeline ja koosneda 15-16 aastastest Jõgeva elanikest, kes oma kandidatuuri ise välja pakkuda võivad. Valimised viiakse läbi üldistel demokraatlikel põhimõtetel, nende korraldamisest räägitakse koolides ja asjakohast infot avaldatakse ka Jõgeva linna kodulehel,” ütles abilinnapea, kes usub, et noortevolikogust kujuneb tõsise algatusvõimega tegus ühendus, kes teeb ettepanekuid ja juhib ka linnavolikogu tähelepanu mitmesugustele probleemidele. Nii võiks mõnigi noortevolikogu liige saada koha ka ühes või teises linnavolikogu komisjonis,” lisas ta.

Noortevolikogu loomisega seonduvat teavet jagas volikogu istungil ka linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas.

Volikogus oli kõneaineks ka tulevase noortevolikogu töö rahastamine. Linnavolikogu liige, SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder tegi ettepaneku eraldada 2011. aasta eelarvest noorevolikogu tegevuseks 100 000 krooni ja muuta sellise summaga toetamine järjepidevaks. Vastuseks volikogu esimehe Meelis Pauklini küsimusele rahastamise allika kohta, pakkus ta selleks välja üksiksiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu.

“Mõte on  tänuväärne, kuid et majanduselus vahelduvad tõusud ja mõõnad, poleks ehk konkreetse summa üle otsuse tegemine otstarbekas, sest ühel aastal on rahastamiseks suuremad, teisel väiksemad võimalused,” märkis Mihkel Kübar.

Hääletamisel toetasid Peep Põdderi ettepanekut linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus