Jõgeval ulatub sõidueksami järjekord juulini

Vooremaa toimetuse poole pöördus murelik lugeja, kelle sõnutsi sai tema 15. mail Maanteeametis teooriaeksami sooritanud poeg sõidueksamiks aja alles juulisse.


Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa nentis, et Jõgeval saab tõesti sõidueksamile juulis.

„Hetkeseisuga on 2019. aastal Jõgeval vastu võetud 125 B-kategooria sõidueksamit. Kohaliku autokooli on neist lõpetanud 71 juhikandidaati. Väljastpoolt Jõgevat on eksamil käinud 41 isikut, aga seda seetõttu, et ajad on nn kohalikest täitmata jäänud ja sõidueksami ajad on avatud kõikidele,“ sõnas Vanamõisa. Ta lisas, et väiksemates piirkondades on proovitud võimaluse korral eelistada siiski kohaliku autokooli lõpetanut.

„Suvisel perioodil on üle vabariigi koormused suured, sest kõik sõidueksamid koonduvad lühikesele ajale. Korduseksamite ebamõistlikult suurest hulgast tingituna jäävad esmakordselt eksamile soovijad kahjuks sõltuma pikenenud ooteaegadest. Sõidueksami graafikute koostamisel oleme lähtunud sellest, kui palju õpilasi õpib kohalikus autokoolis ja vastavalt sellele ka aegu planeerinud,“ selgitas Vanamõisa.

Jõgeval võetakse kuu jooksul vastu keskmiselt kuni kolmkümmend sõidueksamit, vajadusel rohkem. „Hetkel saab Jõgeval sõidueksamile tõesti juulis. Jõgeval eraldi eksamineerijaid ei ole ja piirkonda teenindavad Tartu eksamineerijad. Eksamiaegade nõudluse rahuldamisel vaatab eksamikeskus kogu piirkonda ja vabariiki tervikuna. Kui ühes kohas on korduseksamite arv ja eksamile mitteilmunute osakaal suur, siis mõjutab see kindlasti ka teisi piirkondi. Sõidueksamit võib juhikandidaat sooritada kõikides linnades, kus eksameid vastu võetakse. Selles osas piiranguid ei ole.“

KERTTU-KADI  VANAMB

blog comments powered by Disqus