Jõgeval tutvustati kolme valdkonna arengukavasid

Läinud nädalal tutvustasid Jõgeva abivallavanem Aive Tamm ning spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones valla kolmes paigas noorte, spordi ja terviseedenduse arengukava. Kõik soovijad said esialgsetele töödele pilgu peale visata ja oma soovitused lisada. Seda ka aktiivselt tehti.


Viimane kohtumine oli neljapäeva õhtul Betti Alveri muuseumis. „Arengukava kõikides etappides võib inimesi kaasata ja sisendit koguda, seda me teemegi. Kui arengukava esimese lugemise volikogus läbib, tuleb avalikustamise aeg, mil on võimalik ettepanekuid esitada. Lisandub avalik arutelu,“ rääkis abivallavanem Aive Tamm.

Välditakse jäika dokumenti

Ta lisas, et arengukavad on spordi- ja noorsootöövaldkonnas olemas, terviseedendus on aga valdkondadeülene teema. „Valmimas on ka kultuuri ja haridusvaldkonna arengukavad. Kuna valla suur arengukava võtab üldisema suuna, siis muudaks kõikide teemade detailne lahtikirjutamine dokumendi jäigaks ja raskesti jälgitavaks. Seetõttu on Jõgeva vald võtnud eesmärgiks, et lisaks suurele arengukavale on valdkondlikud arengukavad eraldi,“ selgitas Tamm.
Noorsootöö arengukava tutvustanud abivallavanem loetles üles ja selgitas lahti arengukavasse sisse kirjutatud esialgsed nõrkused, mida plaanitakse erinevate tegevustega kõrvaldada. Nii on suurimaks murekohaks ruumipuudus, mis seab piirangud nii noortekeskustele kui ka sporditegemisele. Maapiirkonna noored peavad paljudest huvitegevustest loobuma ka puuduliku bussiliikluse tõttu.
Ent kitsaskohad on ka koostöös, seepärast loodetakse parandada suhtlemist kooli ja piirkonna noorsootöötajate vahel. Loodetakse arendada ka rahvusvahelist koostööd, ent kitsaskohana toodi välja tõsiasi, et projektikirjutajatel on liiga vähe kogemusi ja kohati jääb puudu julgusestki. Ent kuna paljudes noortekeskustes on tööl osalise koormusega töötajad, ei jää neil aega projektide ettevalmistusega tegeleda.
Ja loomulikult otsib arengukava vastust igihaljatele küsimustele, näiteks mida noored päriselt tahavad ja kuidas nendeni päriselt jõuda. Sest keskkonnad, kus noored liiguvad, muutuvad aina kiiremini ning tänapäeva õpilased enam poliitikasse tulekust ei unista.

Jõgeva valla inimesed armastavad matkata

Spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones nentis spordivaldkonna arengukava tutvustades, et piirkonnad on aktiivsete üritustega hästi hakkama saanud ning mitmeski paigas toimivad juba põnevad matkad, millest usinalt osa võetakse.
Ent spordivaldkonnaski on üksjagu probleeme. Nii tundis Moones enim muret sellepärast, et inimesed teevad sporti 18. eluaastani ning siis kaovad liikumisharjumused sootuks. Tagasi tervisespordi juurde tullakse aga 35-aastasena, mil enamasti tuleb võidelda juba suurenenud kehakaalu või mõne elustiilihaigusega. Arengukavas loodetakse just sinna vahemikku kadunud inimesed üles leida ja spordi juurde tagasi meelitada. „Kindlasti aitaksid kaasa piirkondlike ürituste arendamine ning harrastajate, vanuses kuni 35-aastaste kaasamine sporditegevusse,“ rääkis Moones.
Kuid murekohti on ka koolispordis, kus tuleb samuti võidelda ruumipuudusega. Seda just Jõgeva linnas. Ent ruumipuudus tähendab, et õpilased ei osale enam ülevallalistel võistlustel, sest harjutusvõimalused puuduvad. Rääkimata neist noortest, kellest võiks tulevikulootused sirguda. Ruumipuudus on ka spordiklubides, mis lähevad ühelt poolt aina populaarsemaks, teisalt aga ei võimalda ruumipuudus uusi liikmeid juurde võtta, liiatigi uusi treeningu gruppe avada. „Spordiklubid lähevad aina julgemaks, aina enam korraldatakse rahvusvahelisi üritusi,“ avaldas Moones heameelt.
Ilmselt kõige suurem ja rohkem teemasid hõlmav dokument – terviseprofiil – nõuab täielikku süvenemist ja võtab kokku valla hetkeseisu. „Terviseprofiil kajastab hetkeolukorda ja ütleb, mis seisus me täna oleme. Terviseedendust arendame koostöös Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskusega,“ rääkis Moones.
Nii arutati üheskoos, kuidas arendada elanike sotsiaalseid oskusi, kuidas erinevate koolitustega jõuda sihtrühmani ja mil moel hoida meie eakaid võimalikult kaua ühiskonnas aktiivsena.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus