Jõgeval toimus Vaegkuuljate Ühingu teabepäev

Neljapäeval said kokku Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu liikmed Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojas ja viisid läbi teabepäeva.

 

Abivahendeid tutvustas Kaarel Saluste OÜ-st Kadrimardi, kes tegeleb vaegkuuljate ja kurtide abivahendite ja häireseadmete tutvustamise ja müügiga.

Saluste kinnitas, et kuulmisohutust peab alati silmas pidama ja iga olukorra jaoks on olemas sobivad abivahendid. 

Vaegkuulja jaoks väga vajalike teavitusabivahendite nagu suitsu- ja vinguandurite ja äratus- ja uksekellade arendamine on läinud suure sammu edasi ning võimalusi on erinevaid. Neid saab ühendada vastavalt vajadusele, kas randme- või vöövibraatoriga ja nutitelefoniga. Õppepäeval oli võimalus saada hea ülevaade ja kinnitus, et kõikide seadmete valikul on abiks asjatundjad kuulmisnõustajad.

Palju küsimusi tekitas kuuldeaparaatide teema ja nendes küsimustes saadi vastused Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liikmelt Pille Ruulilt.

„Tehnika areneb ja elu muutub ka kõrvaaparaatide maailmas iga päevaga. Peab lihtsalt kulutama aega ja saama enda jaoks parim lahendus, et kuuldeaparaat ei segaks tavapärast elu ja oleks osa sinust endast.“

Pille Ruul rääkis oma kogemustest kuuldeaparaadi otsingutest ja julgustas kõiki küsima ja saama enda jaoks parim lahendus ning mitte leppima aparaadiga, mis segab kvaliteetset elu. Ei tohi leppida kuulmisaparaadiga, mis vilistab või segab muul moel, sest see tekitab lisatraumat ning mõjub halvasti enesetundele ja ka kuulmisele üldiselt.

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu esimees Mallori Lemsalu näitas videot, mis oli tehtud tutvustamaks võimalusi vaegkuuljal parandada töövõimet töökohades, kohaldades selleks seadmeid, mis abistavad vaegkuuljat. 

Õppepäeval olid kohaletulnutele suureks abiks Viipekeeletõlgid OÜ kirjutustõlgid, kellel kaasas tahvelarvutid ja vastuvõtjad ja nii ilmus kõik ruumis räägitu kirjakeeles ka arvutiekraanile.

Üheks päeva teemaks oli ka tõdemus, et kõike, mida reklaamitakse, ei tohiks ka uskuda. Kolm tilka imeravimit kõrva tilgutades saada kuulmine tagasi on võimatu, kuid leides enda jaoks parimad abivahendid saab anda tagasi võimaluse eluga rahuldavalt edasi minna.

Paljud vaegkuuljad olid mures, et pole leidnud enda jaoks sobivaid kuuldeaparaate ja seekordne õppepäev andis kindlustunnet, et peab oskama ja julgema küsida abi ja keegi ei tohi olla rahul kuuldeaparaadiga, mis ei aita, vaid teinekord lausa segab tavaeluga hakkama saamist.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus