Jõgeval toimub Soome-Eesti laste ja noorte tugivõrgustike teemaline ühisseminar

Esimese ettekande teemal «Alaealiste komisjon Eestis ja selle areng muutuvas ühiskonnas» teeb Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni esimees Jüri Ginter.

Vanemate tugivõrgustikust koolieelses kasvatuses kõneleb Helsingi linna arengunõunik Seppo Sarras. Ennelõunase ettekannetebloki lõpetab Jõgeva valla noorsootöötaja Karin Kongas, kes kõneleb Jõgeva valla võrgustikutöö kogemustest töös noortega.

Õhtuses seminari osas on kõigil osalejatel võimalik kuulata võrgustikutööst Tallinna Laste Turvakeskuse kogemuste põhjal (Tallinna Laste Turvakeskus juhataja Erki Korp) ning seminaripäeva jääb lõpetama Helsingi linna Itäluotsi ühingu esimehe Martti Poteri ettekanne teemal «Ametkondadevaheline koostöö ja vanemate toetamine varase puutumise vahendina noorteprobleemide lahendamisel»

Seminarist osa võtma on oodata umbes 100 inimest nii Soomest kui Eestist.

Seminari korraldatakse KUSTI II projekti ühe osana, mida rahastatakse Lõuna-Soome rannikuala Interreg IIIA programmist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus