Jõgeval toimub 1. detsembril uimastiennetuse konverents

Konverentsil kõneldakse narkomaaniast ja sellest, kuidas elab HIV-AIDSi haige inimene, samuti narkomaanide päästmisest, narkomaanidele esmaabi andmisest ning süstlavahetusest ja narkomaanide ravimisest Eestis ning välismaal.

Meedia  rollist  narkomaania temaatika kajastamisel  räägib Eesti Päevalehe reporter Helen Eelrand.

Konverentsi sihtrühmadeks on tervisedendajad, õpetajad, meditsiini- ja sotsiaal-töötajad, erinevate turvalisust tagavate riiklike struktuuride esindajad, politseinikud, lastevanemad ning eelkõige kohaliku, aga ka riikliku tasandi otsustajad. 

Jõgeva Maavalitsus Tervishoiu peaspetsialist Eha Anslan ütles, et Jõgevamaal on HIV/AIDSi ja uimastiennetamisega tegeletud alates 2002.aastast luues Jõgeva Maavalitsuse juurde uimastiennetusnõukogu eesmärgiga aktiviseerida maakondlikku narkomaania- ja HIV/AIDSi vastast võitlust läbi sihipärase tegevuse ja tsentraliseeritud juhtimise.
VOOREMAA

 

blog comments powered by Disqus