Jõgeval renoveeritakse teid ja tänavaid 15 miljoni eest

 

Tänavu nüüdisajastatakse Jõgeva linna sõidu- ja kõnniteid  peaaegu 15 miljoni krooni eest. Üheks suuremaks investeeringuks on kesklinna läbiva Aia tänava lõigu  põhjalik renoveerimine, mille eeltöödega alustati käesoleva nädala algul.

Jõgeva abilinnapea Aare Olgo sõnul uuendatakse Aia tänaval asuv teelõik Jõgeva Majandusühistu kaubahallist kuni Kesk tänavani.

Aia 2 juurde korralik parkla

“Enne tee-ehitusega alustamist vajavad aga väljavahetamist sooja- ja veetorustikud. Sellised tööd on juba alanud. Seejärel alustakse teekatte uuendamisega, mille lõpptulemuseks on ka nüüdisaegse asfaltkatte paigaldamine, uued kõnniteed ja tänavavalgustus. Ühtlasi saab asfaltkatte ka osa Sauna tänavast. Aia 2 asuva administratiiv- ja ärihoone ette rajatakse aga parkla,” märkis abilinnapea.

Aare Olgo kinnitusel põhjustavad renoveerimistööd Aia tänaval  autoga sõitjatele ajutisi ebamugavusi. Plaani kohaselt on vastav teelõik liikluseks suletud augusti lõpuni. Mõistagi suletakse tänavaid ka asfalteerimise ajal oktoobris ja novembris. Võimaluse korral avame aga  tööde vaheajal tee liikluseks. Loodame, et inimesed suhtuvad teede renoveerimisest tingitud liiklusolukorda mõistvalt ja kannatlikult. Küllap saadakse aru, et pärast tee kaasajastamist paraneb märgatavalt selle kvaliteet ning vähemalt lähema kümnekonna aasta vältel ei peaks tekkima vajadust remonditöödeks,” lisas Olgo. 

Suurele tänavale uus kõnnitee

Teedeehitajaid võib aga tänavusel suvel ja sügisel kohata teistelgi Jõgeva tänavatel. Kolm tänavat saavad tolmuvaba katte. Suurel tänaval uuendatakse kõnnitee kuni Piibe maanteeni.

Täielikult uuendatakse Turu, Jaama, Tähe ja Pargi tänav, Mustvee maantee, teelõigud Ristiku ja Laias tänavas, Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva vallavalitsuse vaheline parkla ning sissesõit haigla peaukse juurde.

Aare Olgo sõnul on Jõgeva teede ja tänavate kaasajastamisel lähtutud linna arengukavast ja paljude kaaskodanike ettepanekutest ning asjalikust kriitikast.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus