Jõgeval räägitakse perevägivalla ohvritest

Seminari korraldavad Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Jõgeva maavalitsus ning Jõgeva paarisuhtevägivalda kogenud naiste tugigrupp.

Jõgeva tugigrupi eestvedaja Kadri Soo annab ülevaate sellest, mis on perevägivald ja kes on selle ohvrid ning miks on vaja selle probleemiga tegelda.

Projektijuht Eha Reimann räägib sellest, kuidas vägivalla ohvreid Euroopa riikides abistatakse. MTÜ Tartu Naiste Varjupaiga juhataja Sirje Otstavel annab Tartu varjupaiga näitel ülevaate sellest, millised on vägivalda kogenud naiste abistamise võimalused.

Seminar lõpeb aruteluga teemal, millised on perevägivalla ohvrite abistamise võimalused Jõgevamaal.

Paarisuhtevägivalda kogenute Jõgeva tugigrupi üks eestvedajaid Ülle Liit ütles, et eelkõige on üritusele oodatud ametnikud ja isikud, kes oma töös perevägivalla osapooltega kokku puutuvad, aga ka kõik teised, keda see teema kuidagi puudutab.

Tema sõnul on praegu läbitud esimene etapp, mille käigus loodi tugigrupid perevägivalla all kannatavatele naistele ja avati infotelefonid vägivalla ohvritele. ?Tugigrupis saab naine käia niikaua, kui ta seda vajab, ja soovijad saavad gruppi juurde tulla,? ütles Liit. Osalemine tugigrupi töös on anonüümne, selliseid gruppe on loodud ka vägivaldsetele meestele.

Praegu on käsil perevägivalla vastase koostöövõrgustiku loomine kõikides maakondades. See tähendab, et on vaja teha kindlaks need asutused ja organisatsioonid, kelle poole vägivalla all kannataja saab pöörduda.

?Praegu on terav varjupaiga probleem. Perevägivalla ohvritele on varjupaigad avatud vaid Tartus ja Tallinnas. Jõgeva sotsiaalmaja juurde tahetakse luua turvatoad, kuid selles osas peame veel Jõgeva linnavalitsusega täpsemalt kokku leppima,? ütles Liit.

Seminarile saab registreerida telefonil 73 75 936 või meilitsi kadri.soo@ut.ee.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus