Jõgeval räägitakse kohanimede ajaloost ja tulevikust

Kolmapäeval rahandusministeeriumi ja kohanimenõukogu eestvedamisel Jõgeva maavalitsuse saalis peetaval XIV Kohanimepäeval käsitletakse teemat haldusreformiga seonduvalt. Räägitakse ka kohanimedest Jõgevamaa erinevates piirkondades.

Kokkusaamise avab maavanem Viktor Svjtatõšev. Võtikverest kui kultuurimaastikust ja inimestevahelise sotsiaalse sidususe loojast kõneleb sellest külast võrsunud kirjanik ja režissöör Imbi Paju. Ettekande haldusreformist ja kohanimedest peab rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik, kohanimenõukogu sekretär, Kadri Teller-Sepp. Jõgeva ja Mustvee ühinemiskoordinaator Katrin Rajamäe annab ülevaate Jõgevamaa uute vallanimede valikutest ning maa-ameti aadressiosakonna juhataja Mall Kivisalu kohanimeregistrist.

Tartu Ülikooli vene keele lektor Oksana Palikova räägib vanausuliste kohanimedest. Kohanimesid Palamuse kihelkonnas tutvustab Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi teadur Tiina Kivits; Põltsamaal, Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav. Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja ettekande pealkirjaks on “Jõgevamaa vanad kohanimed”.

Sündmust modereerib kohanimenõukogu esimees ja rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus