Jõgeval peetud rahvakoosolekul räägiti ka Tabivere valla käekäigust

Jõgeva kultuurikeskuses peetud Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingut tutvutaval rahvakoosolekul oli teemaks ka võimalik olukord, kus Tabivere vald liidetakse Jõgeva piirkonnas tekkiva omavalitsusega.


Tartu vallalt liitumistaotlusele eitava vastuse saanud Tabivere vald võidakse sundliita selle omavalitsusega, kuid võimalus on ühendamiseks ka omavalitsusega, mis moodustub Jõgeva piirkonnas. “Mina isiklikult arvan, et Eestimaal ei käi ringi mitte haldusreformi tont vaid haldjas. Nii tuleb suhtuda ka positiivselt Tabivere valla võimalikku liitmisesse Jõgeva piirkonnas moodustuva vallaga. Kindlasti tuleb sealt lisandväärtus. Lõppkokkuvõttes sõltub kõik tulevase omavalitsuse prioriteetidest, selle volikogus esindatud poliitilistest jõududest. Kõige olulisemaks tuleb aga pidada eesmärki tagada elanikele heaolu,” ütles rahvakoosolekut juhtinud Jõgeva linnavolikogu esimees Mihkel Kübar.

“Haldusreformi läbiviimisel on esmatähtis välja selgitada, kui palju üks või teine senine omavalitsus liitumisel rahaliselt poolelt kasu saab. Tänane Jõgeva linn peab siin mõistagi lähtuma oma huvidest,” ütles Jõgeva linnavolikogu liige Ants Prii. Tema ja linnavolikogusse kuuluv Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder olidki rahvakoosolekul aktiivsemad küsimuste esitajad.

Jõgeva linna elanik Maiu Veltbach avaldas arvamust, et ühinemisleping peaks käsitlema ka turvalisuse ja sellega seonduvat temaatikat.

“Koosolekult tehtud ettepanekud olid asjalikud ja väärivad arutamist juhtgrupis. Ühinemislepinguga on veel palju tööd,” ütles Jõgeva linnavolikogu esimees Mihkel Kübar.

blog comments powered by Disqus