Jõgeval peeti kinni narkootikumidega kaubitsejad

Politseile tulnud vihjete peale korraldati läbiotsimised neljas kohas: Jõgeval kolmes ja Paides ühes kohas. Paides peeti kinni narkootikumidega kaubitsemises kahtlustatav alaealine noormees (1988), kelle juurest leiti läbiotsimise käigus minigrip-kottides amfetamiini jääke. Jõgeval peeti kahtlustatavatena kinni Mihhail (1966) ja Janek (1972). Janeki kinnipidamisega kaasnenud läbiotsimisel leiti 26 ecstasy tabletti, mis kvalifitseeritakse seaduse järgi suure kogusena, lisaks sellele leiti veel minigrip-kottides kanepijääke. Praeguseks hetkeks on Janek (1972) vahi alla võetud. Lisaks narkootikumide omamise ja müümise kahtlustusele lasub mehel kahtlus ka narkootiliste ainete edasiandmises alaealistele. Varem on Janekit korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Juhtunut kommenteeris Lõuna Politseiprefektuuri politseinõunik Rauno Võsaste: ?Jõgeval läbi viidud operatsioon on hea näide sellest, kuidas narkokuritegude talitus tegutseb edukalt kogu Lõuna Politseiprefektuuri territooriumil ja kui vaja, siis ka väljaspool. Samas ei maksaks Jõgeva elanikel tulemuste üle ehmuda, kuna narkokuritegude puhul on tegu tavakuritegudest erineva kuriteoliigiga. See tähendab seda, et mida rohkem on välja selgitatud ja avastatud narkokuritegusid, seda tõhusam ja tulemuslikum on kriminaalpolitsei töö üldiselt. Naiivne oleks uskuda, et kusagil on veel piirkondi, kus narkootikumid on uudiseks. Ükski riik maailmas pole suutnud narkokuritegevust likvideerida, küll on aga võimalik seda teatud kontrollitavatesse raamidesse suruda. Tavakodanikke ei häiri ju narkomaanide puhul mitte see, et nad kusagil keldrinurgas kanepit suitsetavad, vaid see, kui narkodoosi hankimiseks hakatakse autodesse sisse murdma või teisi analoogseid vargusi toime panema. Seni on Jõgevamaa suudetud sellistest tendentsidest üldjoontes puhtana hoida.

Toimunud operatsioon ei üllatanud mind niivõrd leitud ja äravõetud narkokoguste poolest kui just nende isikute osas, kelledele teostatud ekspertiis näitas narkoainete tarvitamist. Tegu oli inimestega, kellest ei oleks nende ametialase seisundi ja perekondlikust tausta tõttu seda uskunud.?

?Jõgeval avastatud narkokuritegu on omasuguste seas täiesti tüüpiline. Selle juhtumi puhul on näha tendentsi, et varem varguste või väljapressimistega tegelnud isikud vahetavad oma tegevusvaldkonda ja hakkavad levitama narkootikume. Võib-olla tundub see neile kergema rahateenimismoodusena. Seni kogutud tõenditest on näha, et narkootikume on antud edasi ka alaealistele. Sellega seoses tahan lapsevanematele südamele panna, et nad ei unustaks huvi tunda selle vastu, kellega nende laps suhtleb ja millele oma taskuraha kulutab. Narkootikumi müüjat lapse tervis ei huvita, tema jaoks on alaealine samasugune klient kui täiskasvanu,? rääkis Tartu Lõuna ringkonnaprokurör Kretel Tamm. 

Operatsiooni Jõgeval kavandati pikalt, informatsiooni diileri ja tema abistajate kohta laekus erinevatest allikates mitmetele jälitustöötajatele. Politsei palub neil inimestel, kellel on infot või alust kahtlustada kedagi narkootiliste ainete omamises, anda sellest teada vihjeaadressile  narkovihje@louna.pol.ee  või politsei tasuta lühinumbril 110.

KLAIRE RÜNDVA,
Jõgeva politsei pressiesindaja

blog comments powered by Disqus