Jõgeval panid koalitsioonile aluse sarnane valimisplatvorm ja varasem koostöö

 

Eile allkirjastasid Keskerakonna ja Reformierakonna nimekirjas Jõgeva linnavolikogusse valitud liikmed aastateks 2013-2017 koalitsioonilepingu. Koostööpartnerid nimetavad olulisemate eesmärkidena põhikooliõpilaste hariduskeskkonna nüüdisajastamist, teede-tänavate remonti, kultuuri- ja spordielu mitmekülgsemat arendamist ning mitmete sotsiaalküsimuste lahendamist.

Valuküsimustele kiiremate ja ratsionaalsemate lahenduste leidmiseks ja vastutusalade konkreetsemaks muutmiseks taastatakse linnavalitsuses kahe abilinnapea ametikohad.

Koalitsioonileppe põhjal Jõgeva linnavolikogu esimeheks valitav Kalmer Lain Reformierakonnast ja linnapea ameti saav Aare Olgo Keskerakonnast kinnitasid, et koostööpartnerid peavad Jõgeva käekäigule oluliseks ka eakate päevakeskuse rajamist. “Hoolitseme selle eest, et kõik lasteaialapsed ja kooliõpilased oleksid kindlustatud lõunasöögiga,” lisas Keskerakonna nimekirjas linnavolikogusse valitud SA Jõgeva haigla peaarst Peep Põdder. “Igati põhjalikku tähelepanu on tarvis pöörata ettevõtluse arendamisele ja soodustamisele, uute töökohtade loomisele, kultuuri ja spordi jätkuvale toetamisele,” lisas volikogusse valitud Reformierakonna Jõgeva linnaosakonna esimees Raivo Meitus.

“Leppe kohaselt on kavas ka Jõgeva linna esindusvõistkonna loomine ühel või teisel spordialal,” ütles Peep Põdder.

 

Koalitsioonileppe tagamaad

Jõgeval valimised võitnud Keskerakonna valimisnimekirja esinumbri Aare Olgo sõnul ajendasid Reformierakonnaga koalitsiooni looma sarnased püüdlused kohaliku elu edendamisel ja tulemuslik koostöö aastail 2002-2009.

“Tänavu jaanuarist kuni volikogu eelmise koosseisu volituste lõppemiseni olime koalitsioonis Isamaa ja Res Publica Liiduga. Sellest ajast on paljugi huvitavat ja head meenutada. Küllap olnuks vastastikusel koostööl perspektiivi ka edaspidi, kuid IRL ei väljendanud huvi koalitsioonis jätkamiseks. Seegi põhjustas otsuse valima partneriks Reformierakonna,” lausus ta.

“Keskerakonda ja Reformierakonda lähendab ka sarnane maailmavaade, sest mõlemad on liberaalsete tõekspidamistega,” märkis Peep Põdder.

“Reformierakond seadis eesmärgiks luua koalitsioon valimistulemustest lähtudes. Pidasime oluliseks, et moodustuks tugev ja kindel koalitsioon, mille kokkulepped hästi toimivad. Märkimisväärset tähtsust omas sarnane valimisprogramm, vastastikune mõistmine ja sarnane nägemus linna arengust,” ütlesid Raivo Meitus ja Kalmer Lain.

“Koalitsioonileppe ettevalmistuse käigus läbisid kõik teemad põhjaliku arutelu. Et linna rahakott pole põhjatu, peab tõsiselt kaaluma, kuidas valimislubadusi kõige ratsionaalsemalt ellu viia,” lisasid nad.

 

Kaks abilinnapead

Koalitsioonipartnerid on seiskohal, et Jõgeva vajab kaht abilinnapead. Majandusteemadega ja nendele lähedaste valdkondadega asub tegelema pikaajaliste ettevõtjakogemustega Ants Prii. “Mina asun abilinnapeana tööle hariduse, kultuuri ja spordi alal . Soov on jagu saada nende valdkondade kitsaskohtadest,” ütles reformierakondlane Raivo Meitus.

“Pärast 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi jäi Jõgevale abilinnapea ametikohti kahe asemel üks. Sellest algaski suuresti seisak ja loium asjaajamine, sest vastutuspiirid olid pinnapealselt kindlaks määratud,” nentis Peep Põdder, kellest saab Jõgeva linnavalitsuse liige.

Küsimusele, miks tulevane linnavalitsus (linnapea Aare Olgo, abilinnapead Ants Prii ja Raivo Meitus ning liikmed Peep Põdder ja Kalle Pint) ainult meestest koosneb, vastas Peep Põdder, et tegevuse linnavalitsuses usaldasid neile ka Keskerakonna ja Reformierakonna naised. Mõned neist hakkavad muide juhtima linnavolikogu komisjone.

Kalmer Lain ütles, et tulevase linnavolikogu esimehena peab ta prioriteediks töise ja konstruktiivse õhkkonna loomist. “Minu soov on, et volikogu liikmed oleksid senisest põhjalikumalt kursis linnas toimuvaga, siinsete elualadega, samuti allasutuste tööga. Selline informeeritus tuleb otsuste langetamisel kasuks,” kinnitas ta.

 

Opositsioonilt oodatakse tegusust

Koalitsioon pöördub Jõgeva linnavolikogus opositsiooni jääva IRLi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poole ettepanekuga kohaliku elu edendamisel kaasa rääkida ja selleks ka aktiivselt oma ideid välja pakkuda. “Kindlasti toetab koalitsioon mitmeid opositsiooni ettepanekuid,” ütles Peep Põdder.

IRLi nimekirjas linnavolikogusse valitud senine linnapea Mihkel Kübar märkis, et IRL  Jõgeva osakond tegi ettepanekud läbirääkimiste alustamiseks nii Keskerakonnale n-ö kaksikliidu kui ka Reformierakonnale ja Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale kolmikliidu moodustamiseks.

“Meil olid võimaliku koostöö osas läbirääkimised juba valimisjärgsel õhtul Keskerakonnaga. Nõnda toimus see ka ilmselt Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. Meie ettepaneku võtsid vastu sotsiaaldemokraadid. IRLi jaoks oli sel korral läbirääkimistele jahmatavalt äraspidine lähenemine ehk meile sai takistuseks läbirääkimiste alustamine poliitilistest ametikohtade jaotusest, mitte programmilistest seisukohtadest. Ja seetõttu me reaalselt läbirääkimisteni ei jõudnudki. IRLi valijad ei andnud kindlasti meile mandaati suurendada linnas poliitiliste ametikohtade arvu ja seetõttu oleme sunnitud alustama järgmist perioodi opositsioonis,” lausus ta.

“Kahe ametisse asuva abilinnapea näol pole siiski tegemist mitte poliitiliste ametikohtadega, vaid reaalsete töötegijatega,” kommenteeris Peep Põdder.

“Isiklik valimiste üldvõit näitab, et inimesed on minu ja IRLi aetud poliitikat neljal aastal usaldanud. Mina jään linnavolikogu liikmeks, samuti on lubanud täna kõik IRLi valituks osutunud saadikud alustada aktiivset tööd linnavolikogu liikmetena. Mõtteid, kuidas tegutseda tulevikus nii volikogus kui ka linnas, on mitmeid, kuid täpsemalt on veel vara rääkida,” lausus Kübar.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus