Jõgeval muutub soojusenergia eest tasumise kord

Kui senini on Jõgeval sooja tootev AS Eraküte esitanud soojaarve igale korteriomanikule eraldi, siis septembrist ettevõte soojusenergia kulude majasisese jaotamisega enam ei tegele ja korteriomanikud peavad valima, kas delegeerivad selle ülesande korteriühistule või majavalitsejale, kelleks enamiku Jõgeva kortermajade puhul on AS Jõgeva Elamu.

Teade selle kohta, et Eraküte septembrist soojusenergia kulusid korterite kaupa arvestama ja korteriomanikele arveid esitama ei hakka, oli trükitud detsembrikuu soojaarvetele, mille korteriomanikud said kätte jaanuari alguses. Et 1. september oli veel piisavalt kaugel, ei tekitanud see teade loodetavasti paanikat, küll aga küsimuse, kuidas tekkinud olukorras käituda.

Samas pole soojusenergia eest tasumise korra muutmine Jõgeval päevakorral esimest korda. Süsteemi üritati muuta ka poolteist aastat tagasi, ent siis jooksid läbirääkimised ASide Eraküte ja Jõgeva Elamu vahel liiva, sest viimane tahtis soojaarvete majasisese jagamise enda peale võtmise eest vastutasuks saada soojusenergiat kümneprotsendilise soodustusega, esimene leidis aga, et nii suure soodustuse andmine käib neile üle jõu.

Seadus näeb tegelikult tõepoolest ette, et kaugküttesüsteemi soojusenergiaga varustava ettevõtte jaoks on kliendiks terve maja ja ka arve peab soojatootja esitama tervele majale. Jõgeval olid asjad n-ö ajalooliselt teisiti kujunenud. Enne 1994. aastat tasusidki korteriomanikud sooja eest elamuhaldajale, st praeguse Jõgeva Elamu eelkäijale, kes jagas maja üldist soojaarvet korterite vahel. Siis aga tekkisid soojatootjal sellelt firmalt oma raha kättesaamisega suured raskused. Tihti olid inimesed sooja eest elamuhaldusfirmale maksnud, ent soojatootja ei näinud oma raha ikkagi. Linnavolikogu otsuse alusel hakkas soojatootja arvlema otse korteriomanikega, mitte elamuhaldusfirma vahendusel.

Tasu võtta võimatu

Vahepeal on nii elamuhaldusfirma kui ka soojatootja omanikku vahetanud, süsteem jäänud aga ikka samaks. Et soojatootja samas vaimus enam jätkata ei taha, sellel on omad põhjused: soojusenergia kulude majasisene jagamine on soojatootja jaoks lisatöö, selle eest tasu võtta on muutunud aga võimatuks: konkurentsiamet ei luba seda lisada soojahinnale, tarbijakaitseamet ei luba aga selle eest eraldi tasu võtta. Seepärast ongi AS Eraküte otsustanud selle teenuse osutamisest loobuda.

„Praegu jagab soojatootja maja üldist soojaarvet korterite vahel peale Jõgeva veel vaid Maardus,” ütles ASi Eraküte Jõgeva osakonna juhataja abi Madleen Lõhmus. „Ka Tallinna küte osutab osale klientidest sellist teenust, ent võtab selle eest siis ka vastavat tasu.”

Nüüd on siis korteriomanikel valida, kas nad võtavad maja soojaarve korterite vahel jagamise enda peale või delegeerivad selle töö majavalitsejale ehk Jõgeva Elamule. Esimesel juhul peab majas kindlasti olema moodustatud korteriühistu, kellega Eraküte siis soojusenergia ostu-müügi lepingu sõlmib, teisel juhul ei pea korteriomanikud ise midagi tegema, vaid lepingu sõlmivad omavahel majavalitseja ja soojatootja.

„Usun, et enamik maju hakkab meiega suhtlema majavalitseja kaudu, sest korteriühistu on moodustatud vaid seitsmes meie poolt köetavas kortermajas. Ühistute moodustamine pole Jõgeval miskipärast eriti aktiivne,” ütles Madleen Lõhmus. „Samas on üks ühistu – Tähe 3 – soojaarve majasisese jagamise juba ammu enda peale võtnud ja saab sellega suurepäraselt hakkama. Tegelikult polegi see töö kuigi keeruline. Kes selles osas nõu vajab, võib meie poole pöörduda. Kui majaelanike hulgas arvetega tegelejat ei leita, võib korteriühistu sellise inimese ju ka väljastpoolt maja palgata.”

Jõgeva Elamu on muutusteks valmis

iii

Kohe, kui AS Eraküte korteriomanikele soojuse eest tasumise korra muutumise teatavaks tegi, algasid läbirääkimised nende ja ASi Jõgeva Elamu vahel. Nüüdseks on selge, et AS Jõgeva Elamu on tõepoolest valmis sõlmima ASiga Eraküte soojuse müügilepingud hoonete ühiseks varustamiseks soojusenergiaga ja esitama arveid igale korteriomanikule. See tähendab, et arvele tuleb rida juurde – tasu soojusenergia eest.

iii

Võimaliku haldusteenuse tõusu peavad aga otsustama majaelanikud oma üldkoosolekul. Jõgeva Elamu jurist  Merike Valgmäe ei osanud öelda, kas Jõgeva Elamu peab seoses sellega, et firmale oluliselt tööd juurde tuleb, lisatööjõudu võtma või saadakse hakkama ülesandeid olemasolevatele töötajatele lisades.

iii

„Eks see sõltub ka sellest, kui paljud majad meid suhtlemisel soojatootjaga vahendajaks valivad,” ütles Merike Valgmäe. Otsuse peavad korteriomanikud tegema maja üldkoosolekul. Neid hakati Jõgeva kortermajades pidama sellest nädalast ning ring saab majadele peale umbes kahe kuu jooksul.

iii

„Raske saab meil muidugi olema, sest nüüd tuleb meil ka soojavõlgnikega tegelema hakata. Välja tuleb meil töötada ka sooja vee arvestite näitude teatamise ja nende üle arvestuse pidamise süsteem: ka sellega tuleb tulevikus tegelema hakata meil, mitte Eraküttel.”

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus