Jõgeval luuakse noortenõukogu

Esimesel kohtumisel rääkisid oma kogemustest Heidi Klamp ja Angela Hiiesalu Põltsamaa Noortenõukogust. Noored avaldasid oma arvamust selle kohta, kas noortenõukogu on vaja, millised peaksid olema selle funktsioonid, kui palju peaks olema organisatsioonil liikmeid ning kui tihti ja kus see koos peaks käima.

Jõgeva linna arenduse peaspetsialisti Erki Tederi sõnul pärineb idee noored kokku kutsuda linnapealt Viktor Svjatõsevilt, kes tahab meelsasti kuulda noorte arvamust linnaelus toimuva kohta, eriti mis puutub noorteüritusi ja noorsoo- ja haridustööd linnas.

Noortenõukogus rohkem kui 10 liiget

Linnavalitsuses ümarlaual viibinud noored, erinevate koolide õpilasomavalitsuste liikmed arvasid, et noortekogu on kindlasti vaja. Noored ise ütlesid, et see on väga kasulik, kui nad saavad avaldada oma arvamust ja anda oma panuse kultuuriellu ning seejuures ka meeldivalt ja kasulikult aega veeta.

Koos otsustati, et Jõgeva Gümnaasiumist ja Jõgeva Ühisgümnaasiumist hakkab noortekogusse kuuluma kolm, Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolist kaks, kõikidest huvialakoolidest igaühest üks esindaja. Lisaks peaks hakkama organisatsiooni kuuluma üks puudega noor, üks sõltumatu noor inimene, kellel kool juba lõpetatud ja ehk veel keegi.

Põltsamaa Noortekogu eestvedaja Heidi Klamp ütles, et Jõgeva noortel on vedanud, et linnavalitsus toetab noortenõukogu tekkimist ja noorte kaasarääkimist linnaelus.

Põltsamaal arvestatakse noorte arvamusega

Põltsamaa Noortekogu loodi 2003. aastal noorte eneste initsiatiivil. Nüüdseks on ka Põltsamaal jõutud selleni, et linnavalitsus ja volikogu kuulavad meelsasti noorte arvamust, kuid selleni jõudmine võttis päris palju aega.

Põltsamaa Noortekogu kuulub noorteühenduse Juventus juurde, ühingu liikmete kaudu on esindatud paljude noorte huvid. Aasta jooksul on tehtud koostööd Põltsamaa linnavalitsuse, linnavolikogu ja kultuurikoguga, samuti kultuurikomisjoniga.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus