Jõgeval lahendatakse vareste ja hakkide probleem lageraiega

Jõgeva linnavalitsus on võtnud nõuks linna pargipuudel pesitsevatest hakkidest ja varestest täielikult vabaneda. Selleks viiakse linnas läbi lageraie, millega tehti kesklinnas algust juba eelmisel neljapäeval.

Jõgeval pesitsevad varesed ja hakid on juba aastaid linnarahvale pinnuks silmas olnud. Seni pole suudetud lindude arvu vähendada ning nüüd astub linnavalitsus selleks radikaalseid samme.

Nimelt võeti vastu otsus võtta maha kõik linna parkides ja haljasaladel kasvavad suured puud. Sellega tehti algust juba eelmisel neljapäeval, mil Kesk-Eesti Ärikeskuse ja Kaubahalli vahelisest pargist võeti maha kuus pärna.

„Järgmisena langetatakse sama pargi teises servas asuvad puud. Seejärel võetakse täielikult maha kõik politsei- ja kohtumaja kõrval asuva pargipuud ning siis tehakse lageraie kultuurikeskuse pargis ja linna väiksematel haljasaladel. Jaanipäevaks peaksid kõik kõrged puud Jõgeva linnas olema maha võetud,“ raporteeris Vooremaale Jõgeva linnavalitsuse pressiteenistus.

Lageraiel on veel üks positiivne külg. Nimelt lõigatakse puud küttepuudeks ning jagatakse tasuta Jõgeva linna vähekindlustatud elanikele, kes elavad ahiküttega elamutes. Ka keskküttega majade elanikud saavad ettevõtmisest kasu, sest puude oksad töödeldakse hakkepuiduks ning viiakse Jõgeva katlamajja. Nii peaksid ka ühiskatlast sooja saavate klientide küttearved vähenema.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus