Jõgeval harjutati „Siiliks”

Möödunud nädalavahetusel valmistusid Kaitseliidu Jõgeva maleva liikmed maikuiseks suurõppuseks „Siil“. Tegevust jagus nii maleva territooriumile kui metsa.


Jõgeva malevas tegutseti samaaegselt mitmel rindel nii päeval kui öösel. Kõigepealt toimus üle-eestiline staapidevaheline õppus „Terasokas“. Teiseks viidi läbi Jõgeva maleva sideharjutus, kuhu olid kaasatud „Siilil“ osalevad allüksused, kes mängisid läbi suurõppusel antavaid ülesandeid. Oma oskusi lihvisid ka staabiassistendid. Nende väljaõpe algas taktikaliste tingmärkide ja staabiveebi tutvustusega ning tipnes praktilise tegevusega lahingkapteni ööpäevaringsest toetamisest kuni lahingupäeviku täimiseni. Samal ajal õpetasid politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri töötajad nii teoreetiliselt kui praktiliselt välja Jõgeva korrakaitseüksust. Kavas oli ka sideharjutus Põltsamaa ja Mustvee üksuse juhtimispunktidega.

„Suurõppusel on oluline tagada raadioside, vaatlus ja luure kogu endise Jõgeva maakonna territooriumil,“ rääkis Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste. „Tegemist oli paralleelsete õppustega, millel erinev stsenaarium, kuid ühine eesmärk – valmistuda maksimaalselt efektiivselt ette „Siili“ ülesannete täitmiseks,“ lisas ta.

Nõrkused tugevusteks

Malevapealik Tarmo Laaniste tõi hea märgina välja, et õppusele tuli neidki, kes on olnud aastaid Kaitseliidu tegevusest eemal. Nad on kuulnud võimalusest „Siilil“ osaleda ja tahavad aktiivselt panustada. „Ma olen kõigi vabatahtlike üle äärmiselt uhke – nende najal püsibki meie Jõgeva malev,“ ütles pealik tunnustavalt.

 Laaniste sõnul osales õppusel 120-130 inimest. See on piisav hulk hindamaks objektiivselt nõrku ja tugevaid külgi ning võimet lahendada suurõppusel antavaid ülesandeid. „Mida rohkem vigu õppuse käigus välja tuleb, seda suuremad on šansid parandada olukorda enne „Siili“. Igal juhul on õppus positiivne – suudame hinnata oma tugevaid külgi ja välja tuua oma nõrkused, et muuta need tugevusteks,“ märkis Laaniste.

Jõgeva maleva väljaõppeülem kapten Risto Siil oli ennast üksusega metsa sättinud, kus toimus paiknemisala hõivamine, julgestamine ja ettevalmistus järgnevateks ülesanneteks. Lisaks nägi üksuse sideharjutuse arengu käik ette vastutegevust maakaitseüksustele, et neil oleks huvitavam ja õppeprotsess pädevam.

 Risto Siil hindab vabatahtlike kaitsetahet kõrgelt. „Kaitseliidust nad tegelikult leiba ei saa, oma perele õppusel oldud aega lauale ei pane,“ nentis Siil. Osalejad panustavad riigi julgeolekusse oma vabast tahtest, saamata mitte midagi vastu – see on aateline suhtumine. Risto Siili kinnitusel on  osalejate arv viimastel aastatel järjest suurenenud. Kasvanud on sõjaajaüksustesse soovijate hulk kui ka väljaõppel osalejate arv. „Mind motiveerib, et leidub jätkuvalt selliseid vabatahtlikke nagu meil Jõgeval, ja neid tuleb järjest juurde,“ märkis Siil, lisades, et vabatahtlikel on originaalseid ideid, kuidas olukordi lahendada. Kapten Siili sõnul tuleb vabatahtlikega tegelda ning neid motiveerida, et nad tunneksid vajadust oma mõtteid välja käia ja tegutseda.

Kasutusel uus masin

Ettevalmistaval õppusel hakkas silma uudne masin. Jõgeva malev on võtnud operatsioonide läbiviimiseks kasutusele motopuksiiri. „Kasutame seda toetusemasinana, sellega veetakse meestele miine, toidu- ja veelisa,“ sõnas kapten Siil. Praktilist kasutust on motopuksiir leidnud rünnakoperatsioonis. Sellega veeti vett, moona ja ravimeid, samuti sai sellega haavatuid lahingualalt meedikuteni viia.

Kaitseväes ega Kaitseliidus ei ole seda masinat varem kasutatud, see on rohkem tuntud tsiviilelus. „Motopuksiir sobib ideaalselt Eesti maastikele. Masinal on lintvedu, sellega saab sõita soodes ja rabades ning ületada säärekõrgust vett,“ selgitas Siil. Juht on esimesel kelgul ja veetav varustus või inimesed tagumisel. Risto Siil nentis, et masin teeb küll lärmi, aga kui aeg on oluline, siis on kasu kahjust üle.

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 2.-14. maini toimuva suurõppuse Siil 2018, mis on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus ja toob kokku üle 15 000 osaleja üle Eesti. Õppusel osalevad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kaitseväelased, liitlased, politseinikud ja päästjad.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus