Jõgeval avati Rajaleidja keskus

Kolmapäeval avati Jõgeval Kesk-Eesti ärikeskuse teisel korrusel Jõgevamaa Rajaleidja keskus, mis hakkab pakkuma lastele ja noortele hariduse tugiteenuseid. Samasugused keskused avas Sihtasutus Innove kolmapäeval ka kõigis teistes Eesti maakondades.

Rajaleidja keskuste võrgustikku kuulub 16 keskust (Ida-Virumaal on neid kaks) ja valdkonna arenduskeskus. Keskused pakuvad 1,5-26-aastastele lastele ja noortele lõimitud õppenõustamis- ja karjääriteenuseid ning korraldavad maakondade nõustamiskomisjonide tööd. Et avamispidusid peeti kõigis keskustes ühel ajal, said haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja sihtasutuse Innove juhatuse liige neil osaleda vaid virtuaalsel kujul, st nende tervitused jõudsid kohalviibinuteni videolõigu vahendusel.

Jevgeni Ossinovski sõnas, et Rajaleidja võrgustiku kaudu saab riik anda oma panuse sellesse, et lapsed ja noored oma elutee hakul paremaid valikuid teha suudaksid.

“Tänu Rajaleidja keskustele on kõigil, nii linnas kui ka väikevallas elavatel noortel võrdsed võimalused kvaliteetset nõustamist saada,” ütles minister. 

SA Innove juhatuse liikme Robert Lippini sõnul pakutakse hariduse tugiteenuseid Eestis lõimituna esmakordselt.

“Fakt, et vastavatud keskustes on õppenõustamis- ja karjääriteenused ühe katuse alla toodud, teeb need kliendi jaoks paremini kättesaadavaks, tõstab kvaliteeti ja loob parema töökeskkonna. See omakorda motiveerib pädevamaid spetsialiste keskustega liituma. Just töötajad on need, kellest sõltub lastele ja noortele suunatud teenuste tase.”

Tugev naiskond

Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja Anne Nurmik tutvustas avamispeole kutsutud omavalitsuste esindajatele ja koolijuhtidele keskuse töötajaid. Peale tema töötavad seal karjääriinfo spetsialist Ingrid Stamm, karjäärinõustaja Hele Kull, logopeed Piret Hobolainen, psühholoogid Tiiu Urva ja Maarja Sagen, sotsiaalpedagoog Elo Palmiste, eripedagoog Sirje Hänni ja infotöötaja Kaja Salu.

“Mul on väga hea meel, et mul on õnnestunud selline tugev naiskond luua,” ütles Anne Nurmik. “Väga rahul oleme ka meile ruumid üürile andnud ASiga Kesk-Eesti Ärikeskus. Meile mõeldud pinnal tehti remont ära väga kiiresti ning kõiki meie soove ja vajadusi arvestades.”

Anne Nurmiku sõnul peavad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt olema kõigis koolides tagatud vajalikud tugiteenused, aga väiksematesse koolidesse pole alati võimalik neid pakkuvaid spetsialiste — logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi — leida. Selleks käivitaski SA Innove Rajaleidja keskused, kust saab vastavaid teenuseid sisse osta, kusjuures omavalitsused, kelle territooriumil asuvate koolide õpilaste koguarv jääb alla 350, saavad teenust soodushinnaga.

“Mõni võib meie teenust küll kalliks nimetada, ent kui hakata rehkendama, kui palju kuluks raha vastavate spetsialistide palkamiseks, siis selgub, et ega see nii kallis polegi,” ütles Anne Nurmik. “Praeguseks hetkeks on viis Jõgevamaa kooli Innovelt tugiteenuseid taotlenud. Loomulikult pole ühelgi koolil kohustust meilt teenust osta, vaid see on uus lisavõimalus.”

Kohapeal tasuta

Kui Rajaleidja keskuse spetsialisti poolt koolis osutatud teenus on tasuline, siis keskuses kohapeal pakutavad teenused on tasuta.

“Selle peale küll enamasti loota ei saa, et keskuse uksest sisse astudes kohe vajaliku spetsialisti jutule pääseb. Aeg tuleks ikka eelnevalt kinni panna,” ütles Anne Nurmik.

Tema sõnul on see, et õppenõustamis- ja karjääriteenuseid lõimitult pakutakse, väga hea.

“Kui näiteks noorele, kellel õpimotivatsioon kadunud, pikem karjääriperspektiiv ette anda, võib ta ka kadunud motivatsiooni taas leida,” ütles Anne Nurmik.

Tema sõnul asub ka maakondlik nõustamiskomisjon, mis jagab soovitusi koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning erivajadusega noorte õppe korraldamiseks, nüüd tööle Rajaleidja keskuse juures. Varem tegutses see maavanema juhtimisel. Ka üleriigilise nõustamiskomisjoni poole pöördumiseks tuleb nüüd kõigepealt kontakti võtta maakonna Rajaleidja keskusega.

“Loodan, et Jõgevamaa inimesed leiavad tee Rajaleidja keskusse,” ütles avamisel viibinud SA Innove asjaajamisüksuse juhataja Kristi Madismäe. Jõgeva vallavanem Enn Kurg lisas, et Rajaleidja keskus on oluline kompetentsikeskus ning hea on, et see on olemas ka Jõgeval, mitte ainult Tartus või Tallinnas. 

“Nüüd ma pole enam oma muredega üksi, vaid saan lapsed ja vanemad vajaduse korral siia, Rajaleidja keskusesse suunata,” ütles Pala kooli õppealajuhataja Mairi Mandel.

Eile oli Jõgevamaa Rajaleidja keskuses lahtiste uste päev, mille käigus olid kõigil asjahuvilistel võimalik sealsete ruumide, inimeste ja pakutavate teenustega tutvuda.

Rajaleidja keskused Eestis

*Sihtasutuse Innove haldusalas tegutsevasse Rajaleidja keskuste võrgustikku kuulub  16 maakondlikku keskust (Ida-Virumaal tegutseb neid kaks) ja valdkonna arenduskeskus. *Keskused pakuvad 1,5–26 aastastele lastele ja noortele lõimitud õppenõustamis- ja karjääriteenuseid ning korraldavad maakondade nõustamiskomisjonide tööd.

*Võrgustikus töötab praegu üle 160 ja aasta lõpuks rohkem kui  200 spetsialisti.

*Jõgevamaa Rajaleidja keskuses on 9 töötajat: juhataja, karjääriinfo spetsialist, karjäärinõustaja, logopeed, 2 psühholoogi, sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja infotöötaja.

*Jõgevamaa Rajaleidja keskus asub Jõgeval Kesk-Eesti ärikeskuse (Aia tn 1) teisel korrusel.

*Täiendavat infot Rajaleidja keskuste kohta saab kodulehtedelt www.innove.ee ja www.rajaleidja.ee.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus