Jõgeval avati kolmapäeval uus kohtu- ja politseihoone

Jõgeval avati kolmapäeval pidulikult uus kohtu- ja politseihoone, mis sai valmis juba juuni lõpus. Maja pidulik avamine otsustati kuu võrra edasi lükata, kui enamik inimesi puhkuselt tagasi.

Tartu maakohtu Jõgeva kohtumaja kohtu esimees, kohtunik Liivi Loide ütles oma kõnes, et tema ei uskunud uue kohtu- ja politseimaja valmissaamist Jõgeval veel ka siis, kui veidi rohkem kui aasta tagasi ehk mullu juunis pargist puid maha võtma hakati.

“Ime on sündinud, vähem kui aastaga kerkis meile uus hoone,” võis ta nüüd tõdeda.

Justiitsminister Kristen Michal ütles, et uuendusi on Jõgeva kohtumajas palju: kasutusele on võetud IP-telefonid, muu hulgas on spetsiaalselt ehitatud serveriruum, kohtusaalid on varustatud kaabeldustega, mis võimaldavad üles panna videokonverentsi seadmeid.

Siseminister Ken-Marti Vaher pidas oluliseks, et inimesed saaksid kiiresti teenused kätte. “Loodetavasti vastab see hoone nende inimeste ootustele, kes sellesse majja tööle asuvad,” lisas minister. 

Algul räägiti ainult uuest kohtumajast

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit pidas väga oluliseks kõiki uusi või renoveeritavaid ehitisi, mis Jõgeval praegu valmis või valmimas. Neid polegi nii vähe: lisaks uuele kohtu- ja politseimajale riigigümnaasium, päästeteenistuse maja, haigla.

Maavanem Viktor Svjatõšev tuletas meelde, et 2005. aastal otsis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) Jõgevale kohta uue justiitshoone ehitamiseks. “Tol ajal räägiti ainult kohtumaja ehitamisest. Tolleaegne justiitsminister Rein Lang ütles, et Eesti kohtuhooned peavad olema väärikad ning antud piirkonnale iseloomulikud. Jõgeval olid nad valinud välja kaks kohta – üks vana kinomaja juures, teine politseimaja vastas,” rääkis maavanem.

Pargi seisukorrast üldpildi saamiseks telliti vastav dendroloogiline uuring oma ala asjatundjalt Vello Keppartilt. Tema tunnistas enamiku puid selles pargis haigeks. Need oleks tulnud nagunii mõne aja pärast välja vahetada. Seetõttu antigi luba puude mahavõtmiseks. 

Nõusolek anti 2009. aasta 13. oktoobril

Seejärel tabas riiki masu ja leiti, et mõistlik on politsei- ja kohtumaja kokku panna. Oma jah-sõna ütlesid sellele otsusele Jõgeval 2009. aasta 13. oktoobril justiitsminister Rein Lang ja siseminister Marko Pomerants.

Edasi läks veel hulk aega, enne kui midagi toimuma hakkas. Maavanem kinnitas, et tema jaoks oli kõige mustem stsenaarium see, et kohtusüsteem viiakse maakonnast üldse ära. “Maakonna jaoks olnuks see päris raske löök,” tunnistas ta.

Enne veel, kui kopp maasse löödi, tuli leida ehitaja, sest riik ei saanud seda hoonet oma kulu ja kirjadega rajada. Pärast mitut pakkumist leiti lahendus, kus ehitaja teeb maja valmis ning rendib selle siis Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (RKAS), nemad omakorda justiits- ja siseministeeriumile.

Maavanema hinnangul on tegemist Jõgevamaale olulise hoonega. Mitmeaastase töö tulemusena valminud ehitis rõõmustab teda väga.

Vanale politseimajale püütakse leida ostja. Kui aga uut omanikku ei leita, saab hoonest taas ehitusmaterjal. Tõenäoliselt jääb see siiski veel selleks talveks püsti.

Jõgeva uus kohtu- ja politseihoone

*Asub aadressil Suur tänav 1

*Hoone eelprojekti koostas AS Amhold

*Enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoone

*Ruumid said kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsioonibüroo Jõgeva teenindus, kriminaalhooldus, politsei ja arestimaja

*Suure ja Pargi tänavate äärde rajati parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega
*Riigi Kinnisvara Aktsiaselts korraldas kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise

*Ehitaja kasuks seatakse hoonestusõigus

*Sõlmiti ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping

*Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu

*Sarnast rahastamismudelit kasutades on juba valminud Rakvere politsei ja pääste ühishoone ning Jõhvi kohtumaja

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus