Jõgeval arutletakse, kuidas muuta õpilase erivajadused probleemist ressursiks

30. oktoobril kell 10 avab Jõgeva maavanem Aivar Kokk Jõgeva Kultuurikeskuses eelfoorumi ?Koostöö toetab õpilast?.

Õpetajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, koolijuhid, õpilased, eksperdid, lapsevanemad, politseinikud, ametnikud, poliitikud jt huvilised arutavad, kuidas muuta õpilase erivajadused probleemist ressursiks.

Analüüsitakse, kuidas asjaosalised (aineõpetaja, klassijuhataja, kooli sotsiaalpedagoog, psühholoog, lastekaitsetöötaja) peaksid vastavas olukorras käituma (põhjuste väljaselgitamine, tagajärgede teadvustamine, asjaosaliste kaasamine jne). Sõnastatakse soovitused ja ettepanekud.

Professor Mare Teichmann räägib teemal ?Erivajadustega laste ja õpilaste toetamise võrgustik?.

Eelfoorum loetakse kordaläinuks, kui osalejad leiavad ühise keele, suudavad üksteist täiendada ning hakkavad arutatut ka oma tegevuses kasutama.

Osavõtt eelfoorumist, jaotusmaterjalid ja toitlustamine on tasuta.

Korraldajad: Eesti Haridusfoorum, Jõgeva Maavalitsuse Haridus- ja Kultuuriosakond,  Jõgeva Maakonna Alaealiste Komisjon ning Jõgeva Gümnaasium.

                 

Registreerimine ja täpsem informatsioon Jõgeva Maavalitsuse kodulehel: http://www.jogevamv.ee/in.php?op=body&id=618&T=2.

 

Lisainfo:
Kaire Kampus,
Jõgeva Maavalitsuse Haridus- ja Kultuuriosakonna alushariduse peaspetsialist

Kaire.Kampus@jogevamv.ee,

telefon 503 7909.

 

 

blog comments powered by Disqus