Jõgeval arutatakse tasuta internetivõrgu rajamist

Kvaliteetse internetivõrgu olemasolu on praegusel hetkel muutumas hädavajalikuks nii inimeste elukeskkonna parandamise kui ettevõtluse arendamise mõttes. Seepärast on ka maavalitsus võtnud eesmärgiks tagada kõigile jõgevamaalastele võimalus internetiühenduseks, kasutades erinevaid tehnilisi lahendusi.

Erinevate lahenduste kaudu on osades Jõgevamaa omavalitsustes jõutud internetiühenduse pakkumisega juba üsna kaugele, teistes aga vaja lahendada  mitmeid asukohast, ühendusest ning tehnilistest eripäradest tingitud probleeme enne, kui saab hakata pakkuma häid lahendusi.

Et selles valdkonnas kaugemale jõudnud omavalitsused saaksid omapoolseid kogemusi jagada teistele ning edasisi tegevusplaane arutada, on nõupidamisele kutsutud kõigi maakonna omavalitsuste juhid ja IT-spetsialistid. Samuti on kutsutud Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Jõgevamaa IT-nõukogu liikmed.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus