Jõgeval allkirjastati leping 30 km pikkuse gaasitrassi projekteerimiseks

Projekti algataja Jõgeva Maavalitsuse, Fortum Termest ASi ja projekteerija OÜ Tartu EKE Projekti vahel lepiti kokku, et gaasitrassi projekt valmib kahes etapis ? esimene etapp algas 24. oktoobril ning selle käigus valmib eelprojekt koos gaasitorustiku kulgemise geodeetilise alusplaaniga koos vajalike kooskõlastustega. Esimese etapi lõppkuupäevaks on 20. veebruar 2006. Teine etapp algab esimese lõppedes ning selle käigus valmib põhiprojekt koos geoloogiliste uurimustöödega ja pinnase korrosiooniaktiivsuse määramisega ning koos gaasitorustike projekteerimistööde ja kooskõlastustega. Teise etapi lõppkuupäevaks on 20. mai 2006. Eelpool mainitud tööde maksumuseks on kokku 1 050 200 krooni, millest 750 200 on Fortum Termesti osalus, 300 000 krooni tuleb omavalitsustelt ja maavalitsuselt. Gaasijaotussõlmede välja ehitamise osas on lubanud projekti toetada Eesti Gaas. ?Järgmisel aastal hakkame ka trassi ehitamisega pihta ning valmis saab see 2007. aastal,? ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Kogu gaasitrassi rajamine läheb maksma 28 miljonit krooni, oma nõusoleku projekti toetada on andnud ka keskkonnaminister Villu Reiljan. Pärast gaasitrassi rajamist jäävad trassi omanikeks omavalitsused ja maavalitsus. Selle ligi 30 km pikkuse gaasitrassi rajamine on üks maavanem Aivar Koka välja käidud maakonna arenguvisioonidest, millega soodustatakse ettevõtluse arengut nii Põltsamaal kui Jõgeva ja Põltsamaa vahele jäävas piirkonnas. TAAVI LINNAMÄE

blog comments powered by Disqus