Jõgeval allkirjastati leping 30 km pikkuse gaasitrassi projekteerimiseks

Eile allkirjastati Jõgeva Maavalitsuses kolmepoolne kokkulepe, millega määrati kindlaks Jõgeva-Põltsamaa gaasitrassi projekteerimise ajakava ja kohustused.

Projekti algataja Jõgeva Maavalitsuse, Fortum Termest ASi ja projekteerija OÜ Tartu EKE Projekt vahel lepiti kokku, et gaasitrassi projekt valmib kahes etapis. Esimene etapp algas 24. oktoobril ning selle käigus valmib eelprojekt gaasitorustiku kulgemise geodeetilise alusplaaniga koos vajalike kooskõlastustega. Esimese etapi lõppkuupäevaks on 20. veebruar 2006.

Teine etapp algab esimese lõppedes ning selle käigus valmib põhiprojekt, millega kaasnevad geoloogilised uurimustööd ja pinnase korrosiooniaktiivsuse määramine. Gaasitorustike projekteerimistööd peavad samuti olema kooskõlastatud. Teise etapp lõpeb 20. mail 2006.

Eelpool mainitud tööd lähevad kokku maksma 1 050 200 krooni, millest 750 200 on Fortum Termesti osalus, 300 000 krooni tuleb omavalitsustelt ja maavalitsuselt. Gaasijaotussõlmede väljaehitamise osas on lubanud projekti toetada Eesti Gaas.

?Järgmisel aastal alustame ka trassi ehitamisega ning see valmib 2007. aastal,? ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Kogu gaasitrassi rajamine läheb maksma 28 miljonit krooni, nõusoleku projekti toetada on andnud ka keskkonnaminister Villu Reiljan.

Pärast gaasitrassi rajamist jäävad selle omanikeks omavalitsused ja maavalitsus. Selle ligi 30 km pikkuse gaasitrassi rajamine on üks maavanem Aivar Koka välja käidud maakonna arenguvisioonidest, millega soodustatakse ettevõtluse arengut nii Põltsamaal kui Jõgeva ja Põltsamaa vahele jäävas piirkonnas.

Taavi Linnamäe

blog comments powered by Disqus