Jõgeval algustati suurt tänavate remonti

Eelmisel nädalal alustati Jõgeva kesklinnas Aia ja Sauna tänava põhjalikku taastusremonti. Algas linna teekatete parendamise programmi teine etapp, millele kulub 5,6 miljonit krooni.

Riigihanke “Jõgeva linna tänavate rekonstrueerimine” võitis soodsama pakkumise teinud, suurte teede ja välistrasside ehitamise kogemustega osaühing TAVT Tartust. Lepingu järgi peab järgmise aasta 15. juuliks olema rekonstrueeritud Kesk ja Lao tänavate vaheline Aia tänava lõik ning Aia-Rohu vaheline Sauna tänava lõik koos tänavavalgustuse uuendamisega.

Valgustus ja kõnnitee gümnaasiumi parki

Korralik valgustus ja kõnnitee tuleb rajada ka gümnaasiumi parki, Suurele tänavale tuleb projekteerida ja ehitada uus kõnnitee. See 2,1 meetrit lai ja poolteist kilomeetrit pikk asfalttee kulgeb Suure tänava vasakul pool ja ulatub Maxima kaubanduskeskusest Piibe maanteeni.

“Alustasime läinud nädala neljapäeval. Esmalt tuli Aia ja Sauna tänaval vana asfalt maha võtta ja minema viia.  Et varasem teealune kruusakiht oli liiga õhuke ega vastanud tänapäevastele ehitusnõuetele, tuli seegi välja kaevata ning uue ja paksemaga asendada. Meie tööd sõltuvad ilmast, kuid tahame teha nii palju, kui saame. Külm tuleb peale, seetõttu me tänavu asfalteerimiseni ei jõua, kuid  püüame selle teejupikese teha killustikuga siledamaks, et saaks autoga sõita,” selgitas TAVTi töödejuhataja Tõnis Laos.

Uue nädala plaan on praegu õhus rippuvad elektrikaablid maasse ajada ning kaevamis- ja liivatöid jätkata. Enamik töid jääb aga kevadet ootama, seda ka Rohu tänavani ulatuva kõnnitee lõik. Selle alla jääval maa-alal on osa ilutaimi vaja välja kaevata ja ümber istutada, kuid talvel seda ei tehta. Normide järgi võib ka asfalteerimistöid vähemalt viie plusskraadi juures veel teha (vähemalt Tartus seda sellel nädalal tehtigi), kuid eks suvel soojaga pandu saab kvaliteetsem ja püsivam.

Korda on tehtud kaheksa tänavalõiku

“Linna senises ajaloos on see kõige mahukam ja rahaliselt suurem tänavate rekonstrueerimise projekt. Sellele eelnes Sauna ja Aia tänavalõikudel veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike uuendamine, mida tegi OÜ Jõgeva Vesi. Selle töö riigihanke rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Jõgeva Linnavalitsus. AS Eraküte rekonstrueeris omavahendite arvel sellel tänavalõigul kaugküttetorustikud. Põhimõte oligi teha enne teekatte uuendamist maa all kõik korda, et poleks vaja niipea torustike lappimiseks tänavat jälle üles kaevata. Paratamatult häirivad käimasolevad ja uuel kevadel jätkuvad teetööd linna liiklust, kuid püüdkem neid ebamugavusi taluda, et vähemalt järgmised kümme aastat saaksime uuendatud teedel liigelda,” rääkis Jõgeva abilinnapea Aare Olgo.

Tänavu on Jõgeval saanud paremasse korda kaheksa tänavalõiku. Siledamaks said Mustvee maantee, Jaama, Turu, Tähe, Pargi, Ristiku, Lai ja Rohu tänav. Tolmuvabaks muudeti Toominga, Sõnajala ja Kesk tänava viadukti piirkond, seega kadusid maakonnakeskuses viimased kruusakattega tänavad.

Linnamajanduse osakonna juhataja Vello Ründva  sõnul on Jõgeva linnavalitsuse korraldatud tööde kogumaksumuseks 2008.-2009. aastal üle 10 miljoni krooni. 

iii

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus