Jõgeva volikogu määras hüvitisi

Diskussioon tekkis siis, kui haridus-ja kultuurikomisjoni esimees, reformierakondlane Viktor Nõmm teatas, et komisjoni töösse on planeeritud kaasata Isamaaliidu esindaja Ants Paju. Volikogu esimees Ants Prii luges ette Ants Paju kirja, kus ta teavitas, et ei saa osaleda volikogu istungil ning märkis, et on nõus osalema alatiste komisjonide töös, kui võimuleppest on kõrvaldatud opositsiooni liikmete diskrimineerimine.

Paju pidas silmas seda, et võimuleppest pole kõrvaldatud lauset, kus kirjutatakse, et opositsiooni kuuluvatele volikogu liikmetele on alatistesse komisjonidesse planeeritud neli kohta.

Volikogu aseesimees, jurist Ivo Kütt Reformierakonnast märkis, et Ants Paju kirjast ei saa välja lugeda mittenõustumist komisjoni töös osalemises.

Kaido Lehtla Rahvaliidust lausus aga nii: “Kuulun nüüd juba kolmandasse volikogusse. Nii piiratuks ja keerulisteks kui praegu pole opositsioonisaadikute osalemine komisjonides kunagi veel osutunud. Näiteks 1999 ? 2002 võimul olnud Isamaaliidu, valimisliidu Oma Linn ja Reformierakonna koalitsiooni ajal kuulus linnamajanduskomisjoni koht tollal opositsioonis olnud Rahvaliidule.?

Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees, keskerakondlane Peep Põdder märkis, et talle tundub selline koalitsioonilepingu tõlgendamine lapsik või titalik.

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonisaadikute üksmeelse heakskiiduga kinnitati volikogu esimehele ja aseesimehele hüvitise maksmise kord. Volikogu esimehele otsustati määrata ametiülesannete täitmise eest hüvitust 5000 krooni kuus ja volikogu aseesimehele 2500 krooni kuus. Veel otsustati, et volikogu liikmetele makstakse tasu istungi tööst osavõtu eest kuni nelja tunni ulatuses ja komisjoni tööst osavõtu eest kuni kahe tunni ulatuses vastavalt istungite ja koosolekute toimumisele.

Rahvaliidu fraktsioon tegi hüvitiste määramise suhtes alternatiivse ettepaneku, mis ei saanud aga volikogu enamuse toetust.

?Leidsime, et linna hüvitise määramine volikogu juhtidele, volikogu ja komisjonide liikmetele oleks mõistlik päevakorda võtta linna eelarve menetlemisel, kui tuleb arutlusele ka linna allasutuse töötajate palgatõus. Selline variant oleks olnud solidaarsem nende töötajate suhtes, sest peame igati oluliseks nende palga tõusu. Volikogu liikmena ei taha ma palka mitte esmalt endale, vaid teistele? kommenteeris Rahvaliidu fraktsiooni esimees Heldur Lääne.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus