Jõgeva volikogu koguneb

Vahetult vabariigi aastapäeva eel toimub järjekordne Jõgeva vallavolikogu istung. 23. veebruari päevakorras on Jõgeva Arengustrateegia 2023+ tutvustamine ja mitmed vallavara võõrandamisega seotud küsimused.

Päevakavas on umbusaldus abivallavanem Asso Nettanile. Opositsioon andis umbusaldusavalduse sisse jaanuari lõpul ning nüüd hakatakse seda arutama.

Tutvustakse ka Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti. Abivallavanem Viktor Svjatõšev annab ülevaate hoone lammutamisega  tekkivate probleemide lahendamisest ja praegustest hoone ülalpidamiskuludest.

Päevakorras on ka „Noorte omaalgatusprojektide toetamise korra“ määruse eelnõu muutmine.

VAMBOLA PAAVO

blog comments powered by Disqus